pixel

Как да лепим плочи с голям размер?

вебер

Източник: Вебер

Плочите с големи размери се използват все по-често в строителството. Най-често срещаните проблеми при работа с тях са:

Високи линейни разширения

С увеличаване размера на плочката се увеличават и разликите в линейните разширения, които лепилният слой трябва да компенсира. Например при понижаване на температурата с 30°C разликата в линейното разширение на плочка с размер 20 cm х 20 cm е 0,08 mm, а при плочка с размер 60 cm х 60 cm е 0,23 mm, т.е. три пъти по-голяма.

Деформация на плочите

плочките

Деформация на плочите и на основата – плочите и основата се свиват или разширяват под въздействие на мокрене или влага. Тези движения се изразяват по-силно при облицовки от плочи с големи размери. Основният проблем произтича от това, че степента на деформация на основата и на плочите е различна, поради което помежду им възникват механични напрежения, които може да причинят отлепване на плочи.

 Деформация

Нестабилни основи

В много случаи основата претърпява известни деформации вследствие на слягане на сградата, свиване на замазките или съхнене и т.н. За разлика от лепилата плочите не са еластичен материал и не могат да следват основата при нейните движения. Поради това изискванията към еластичността на лепилото са още по-високи.

Малка контактна повърхност

Ако за постигане на 100% контактна повърхност при полагане на плочка с размер 20 х 20 cm е необходима сила на натиск, еквивалентна на поставена тежест от 32 kg върху плочката, то за плочка с размери 60 х 60 cm е необходима тежест от 288 kg. Да се приложи тази изключително голяма сила е практически невъзможно, затова трябва да се използват изключително пластични и флуидни лепила.

РЕШЕНИЕ!

Използвайте лепила и фугиращи смеси с повишена остатъчна еластичност. Важна особеност при полагането е лепилото да се нанася не само върху основата, но и на гърба на плочката. По този начин се постига 100% контактна повърхност.
1.    Изберете лепилото според приложението и вида на плочките:

2.    Основата трябва да е равна товароносима и добре почистена. Силно попиващите основи се грундират с weber.prim 801. Непорьозните основи (стари плочи, остатъци от боя) се грундират с weber.prim plus. Лепилото се нанася върху основата и върху гърба на всяка плочка така, че да се получи 100% контактна повърхност. Всяка плочка се полага върху пласта лепило и се приплъзва на точното й място. Нивото се изравнява с гумен чук. Изключение правят продуктите weber.xerm 860 Blue Comfort и weber.xerm 860 F, които са разливни и само с приплъзване осигуряват 100% контактна повърхност.

лепило

3.    Между плочите се оставя фуга с минимална широчина 3 mm. При площи с размер над 36 m² се предвижда разширителна фуга. Използвайте при необходимост weber профили за дилатационни фуги. Фугирайте с weber.color Перфект (2–20 mm), която запазва висока еластичност след втвърдяване.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: