pixel

Как да лепим клинкерни плочи?

вебер

Източник: Вебер

Клинкерът се появява в Европа през ХIV век. Родината му е Холандия, страната, в която поради липсата на естествен камък хората от древни времена са имали особена потребност от надеждни, устойчиви на разрушаване материали за изграждане на пътища. Това наложило създаването на специална технология за производство на материал, който по качествата си не отстъпва на камъка. Специална глина е суровината за производство на клинкера и е разпространена в различни части на Европа. На много места използват този прекрасен строителен материал за изграждане на стъпала, фасади, покрития за пътища, площади и улици, архитектурни детайли и др. Основни проблеми при лепенето на клинкерни плочи:

Разлики в качеството

Качеството на продукта зависи от еднородността на суровината, която трябва да се подлага на прецизна подготовка. В случаите, в които това не е направено, се наблюдава сериозно многообразие на продукти, които се държат по коренно различен начин.

Промяна в цвета

Изпичането е на режим на степени с постепенно увеличаване на температурата. Това е важен момент, защото, ако рязко се премине границата за температурата или не се достигне до нея, може да не протече пълно изпичане на органичните примеси в глината. Тогава получената плочка ще се руши по-лесно и при контакт с влага е възможно да промени цвета си.

Различно поведение

Различната комбинация от първите два проблема може да доведе до различни стойности на изключително важни характеристики за клинкера като: водопоглъщаща способност, съпротивление на свиване, повърхностна твърдост, устойчивост на температурни амплитуди, устойчивост на действието на химични реагенти, мразо- и износоустойчивост. Затова изборът на продукти за лепене на клинкер трябва да бъде съгласуван с производителя и да бъде внимателно и прецизно извършен, а когато е необходимо – да се направят тестове.

РЕШЕНИЕ!

За да постигнете здрава и дълготрайна облицовка или настилка от клинкер, използвайте специално разработените лепила на weber, които са с много висока остатъчна еластичност, студо- и водоустойчиви. Специалните добавки предотвратяват риска от ефлоресценция и осоляване при външни и вътрешни условия.

решение

1. Проверете равността на основата в дълбочина. Пукнатините, шуплите или неравностите с дълбочина над 5 mm трябва да се запълнят с weber.tec 933 – водоплътен ремонтен разтвор.

2. Между плочите да се остави фуга с минимална широчина от 5 mm. Тази фуга поема термичните разширения на облицовката и настилката. Да се предвиди и деформационна фуга на всеки 25 m²облицовка, както по краищата на облицовката с широчина 10 mm.

3. Лепилото се нанася с назъбена маламашка с размер на зъбите минимум 8 х 8 mm. Използвайте силно еластичните специално разработени лепила weber.xerm 852 и weber.xerm 862 за полагане на клинкерни стенни и подови настилки, както и такива с интензивен пешеходен трафик и постоянно водно налягане. Съдържанието на трас в тези продукти ще ви осигури по-голяма сигурност срещу осоляване и ефлоресценция, причинени от влага при вътрешни и външни условия. Нанасяйте лепилото както върху основата, така и върху гърба на плочите.

4. Когато фугирате клинкерни плочи, които се използват обикновено при промишлени и индустиални условия, е добре да вземете специални фугиращи смеси, обезпечаващи устойчивост на механично натоварване и на химични въздействия. Подходящи продукти са weber.fug 875 F.

продукти

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: