pixel

Изготвяне на екологична оценка на строителни материали

building

Паспортът за кръгово строителство (Building Circularity Passport=BCP), базиран на сградното информационно моделиране (BIM), дава възможност за броени секунди да се разбере как използваните строителни материали влияят върху екологичния баланс.

За първи път екологичната оценка на даден обект може да бъде изготвена чрез автоматична обработка на данни. Die Werkbank IT GmbH разработва заедно с EPEA GmbH първия BIM-базиран паспорт за кръгово строителство. Той дава на проектантите, строителите и инвеститорите пряка информация за въглеродния отпечатък, възможността за рециклиране или остатъчната стойност на използваните в сградата суровини.

С помощта на паспорта за кръгово строителство още на етапа на планиране на дадена сграда за броени секунди може да се разбере как използваните строителни материали влияят върху екологичния баланс. Досега за това бяха необходими сложни изчисления. Но сега EPEA предоставя данни и алгоритми за цифрово сравнение в CAD програмите.

Подобряване на екологичния баланс с цифрово планиране

Ниските емисии на CO2 и използването на рециклируеми материали вече са важни фактори за сигурността на инвестициите – преди всичко защото на много места това се изисква от „Зелената сделка“ на ЕС. Валидните данни и подходящите инструменти са от съществено значение за осигуряване на прозрачност по отношение на целия жизнен цикъл.

Peter Mösle, управляващ директор в EPEA, казва: „Колкото по-рано се предоставят данните за околната среда при планирането, толкова по-добре. Защото в ранните етапи на изпълнение архитектите и техническите проектанти все още могат да сравняват варианти на строителни методи и използване на материали. Това означава, че екологичният отпечатък може да бъде намален значително с помощта на анализите на жизнения цикъл. В същото време финансовата остатъчна стойност на суровините се оптимизира в съответствие с принципа „от люлка до люлка“. Принципът на проектиране се оптимизира, като се обръща внимание на техниките за разглобяване на конструкциите или на възможността за рециклиране на избраните строителни продукти. От решаващо значение е архитектът винаги да разполага както с общи данни, така и с данни за конкретния продукт, предоставени от производителите. Ето защо сключихме договор с Die Werkbank IT GmbH, който дава възможност с приложението BIM & More нашият изпитан в практиката паспорт да бъде достъпен и в BIM модела за всички архитекти и проектанти.“

building

Ноу-хау в областта на устойчивото развитие и технологична компетентност

EPEA издава паспорти за кръгово строителство от 2015 г. и разполага с огромна база данни за различни продукти, както и със съответните алгоритми, например за оценката съгласно принципа „от люлка до люлка“. Досега в CAD-програмите за планиране не можеха да се правят изчисления, а този процес отнемаше много време, тъй като не беше автоматизиран“, обяснява Matthias Uhl, управляващ директор на BIM компанията Die Werkbank IT GmbH. В хода на сътрудничеството с EPEA екологично значимите данни, заедно с продуктовата информация от базата данни BIM & More Harmony, са достъпни чрез приложение в дигиталната среда за планиране. „Това ни позволява за първи път да разширим напълно обхвата на паспорта за кръгово строителство“, казва Uhl.

Кръговият характер на проекта прави видими стойностите на материалите

Паспортът за кръгово строителство служи като инструмент за планиране и документиране. Заедно с архитекти, проектанти, изпълнители и производители може да се оцени кръговия характер на сградите и използването на ресурсите. При завършените строителни проекти той предоставя и подробна информация за това кои материали могат лесно да бъдат отделени и какъв е химическият състав на използваните продукти. Той може да се използва и за определяне на паричната стойност на конструкциите, използвани в сградите. „Тази информация осигурява огромна добавена стойност за финансирането от гледна точка на риска, за определянето на стойността и за предстоящата експлоатация на сградите“, обяснява Uhl.

Снимки: EPEA

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: