pixel

Инвестират 100 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ в социална инфраструктура

sotzialna infrastructura

„При изпълнението на такъв тип проекти и инфраструктура със съвместни усилия залагаме не само на открития подход, но и на промяната в нас, в мисленето и в грижата за лишените от родителски грижи деца и тези с увреждания. Те са нашите деца и трябва да имат равен шанс и достъп, заедно с останалите.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на центрове за настаняване от семеен тип в София днес, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

През 2010 г. нямаше предвидени средства за осигуряване на по-добра инфраструктура за живеене на децата с увреждания. Тогава със съвместните усилия на Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на регионалното развитие и благоустройството преобърна модела за предвидените за социална инфраструктура средства в ОП „Регионално развитие“, каза регионалният министър. Тя обясни, че от програмата са пренасочени 105 млн. лв. като целенасочена инвестиция в изграждането на 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища. „В изминалите пет години със съвместните усилия и съпричастността на много институции направихме тази инфраструктура възможна. По този начин децата с увреждания на територията на цялата страна получиха възможност да живеят в по-уютна и близки до семейните условия среда.“, подчерта Лиляна Павлова.

Министърът информира, че проектът на Столична община е най-мащабният, като с почти 10 млн. лв. по него са изградени 13 центъра за настаняване от семеен тип и три защитени жилища, съобщава cross.bg.

Тя съобщи, че до края на 2015 г. ще бъдат изградени още 42 центъра на територията на страната, с което завършва строителството на необходимата инфраструктура за живеещите в институции деца с увреждания.

Според регионалния министър предизвикателството за периода 2014-2020 г. е да се реши как разумно да продължат инвестициите в социална инфраструктура. За тази цел в бюджета на новата Оперативна програма „Региони в растеж“ са заложени 100 млн. лв., информира Лиляна Павлова и обясни, че с разширяването на обхвата на интервенциите по-добри условия за живот ще могат да получат не само настанените в институции деца, лишени от родителска грижа, но и възрастни хора.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: