Frilo разширява и подобрява своя софтуер

Frilo

Frilo разшири и актуализира своя софтуер за статични изчисления. Новото допълнение е програма за изчисляване на греди от кръстосано ламиниран дървен материал (CLT), а съществуващите програми имат нови функции. Компанията също продължава да оптимизира своите BIM-Connectors.

HTB+ като отговор на тенденцията в строителството с дървен материал

Строителството с дървен материал печели все повече и повече защитници в различни страни. Значителен принос за това има кръстосано ламинираният дървен материал, който насърчава индустриалното строителство с дърво, благодарение на евтиния лесен и бърз монтаж. Frilo реагира на устойчивия пазар на дървесина с новата разработка на програмата HTB+.

Чрез метода на аналогично срязване, HTB+ оразмерява напречно ламинираните дървени елементи, които се използват при направата на панели. Напречно ламинираният дървен панел се разглежда като едноосов елемент от гредата. В хода на изчисленията могат да се извършват както проверки на структурната безопасност, така и на приложимостта.

Нови функции при SBR+ 

Програмата за изчисления в геотехническото инженерство SBR+ е значително разширена. Благодарение на разглеждането на сондажните профили, вече могат да бъдат дефинирани многоъгълни, интерполирани слоеве на почвата и на терена.

Освен това зоните за изкопни работи позволяват за първи път да се изчислят издиганията. Като допълнение са внедрени интерфейси към програмите за фундаменти и към модела за сгради GEO. Така цялата информация, необходима за изчисленията може да бъде прехвърлена от GEO към програмата SBR+.

DGK става Dach-GK

Като наследник на предишната програма за покривни греди DGK, модулът Dach-GK е разработен отново и интегриран като опция с лиценз на собствената програма за изчисляване на покриви Dach+. Верификацията на покривните греди вече може да се извърши в шест различни варианта.

Подобрения при Frilo-BIM-Connector и Frilo

Позициите на Frilo-BIM-Connector вече могат да се управляват и във Frilo Control Center. Много функционалности за обработка на строителни компоненти също са допълнени или подобрени, а програмният интерфейс вече е достъпен и на английски език.

Разширени са RSX рамката и GEO моделът за сгради, като отново е създадената възможност за прехвърляне на цялата информация към SBR+.

Интегрирането на австрийския стандарт за земетресения Önorm B 1998-1: 2017 завършва редицата иновации в модела за сгради. От своя страна, рамката RSX отбелязва подобрения в областта на динамичните изчисления, измерванията на стоманобетона и представянето на резултатите. Определянето на натоварванията на повърхности и последващото им разпределение към съседните елементи също са оптимизирани.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: