ЕСРИ България връчи наградите за стратегически ГИС проекти

ГИС

За 15-та юбилейна година по повод Световния ГИС Ден, ЕСРИ България връчи наградите за реализирани стратегически проекти в областта на географските информационни системи през 2013г. Отбелязването на Световния ГИС Ден в България и церемонията по награждаване се провеждат под патронажа на г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател на Република България. Отличията бяха в три категории – за успешни внедрявания в централната и местна администрации и в сферата на образованието.

Г-жа Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие връчи наградата за дългогодишен принос в изграждането на ГИС кадри в България на проф. д-р инж. Красимир Петров, ректор на Университета за архитектура, строителство и геодезия в гр. София.

Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи получиха наградите за принос в успешното прилагане на ГИС технологии в централната администрация. Г-н Дин Ахмед Онбаши, заместник-министър на околната среда и водите и г-н Пламен Ангелов, заместник-министър на вътрешните работи приеха отличията за реализираните проекти съответно за прилагане на ГИС за опазване на защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България и за развитие на иновативна ГИС за управление при извънредни ситуации.

В категорията за успешни ГИС проекти в местната администрация също бяха отличени две институции. Г-жа Емилия Ангелова, заместник- управител „ГИС-София” и г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово получиха призовете съответно за прилагане на новаторски ГИС подход в изработването на ортофотоатлас на Столична община и за устойчиво развитие на ГИС в подкрепа на дейностите в община Габрово.

Традиционният конкурс за географска карта, представяща обществено значим анализ, отличи кампанията на националната телевизия bTV “Да изчистим България за един ден” за аналитично визуализиране на данните. Анализът на информацията събрана чрез ГИС показва, че около 2000 замърсени места, маркирани през 2012 г., са се запазили чисти и само 40 са били повторно замърсени, както и представя нагледно концентрацията на замърсени места на база брой население по общини. Г-жа Мария Лазарова, ръководител „Социални проекти” в bTV Media Group получи високото отличие.

„Наградите са признание за изключителните постижения на всички тези отличени организации. Това обаче е голяма отговорност и ангажимент заедно да продължим с усилията за изграждането на пространствената инфраструктура на страната ни – за една икономически успешна България.”, каза г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България по време на церемонията.

Наградите бяха връчени от г-н Дийн Анджелидес, вицепрезидент на ESRI – водещата в света компания за географски информационни системи, г-н Хюго де Грууф, отговарящ за политиките на ЕК в областта на геопространствените данни и за директивата INSPIRE на ЕС, г-жа Евгения Караджова, управител на ЕСРИ България и г-н Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: