pixel

ЕК иска да приемем мерки за енергийната ефективност в сградите ни

енергийна ефективност

Източник: dnevnik.bg

Европейската комисия изпрати вчера мотивирани становища до България, Гърция, Италия и Португалия, в които изисква те да уведомят Брюксел за мерките за изпълнение на директивата относно енергийните характеристики на сградите, предаде пресслужбата на институцията.

Директива трябваше да бъде транспонирана в националното законодателство до 9 юли 2012 г.

Според нея държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации.

Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че не по-късно от 2021 г. всички нови сгради ще са така наречени „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“.

Ако четирите държави членки не изпълнят правното си задължение в срок от два месеца, Еврокомисията може да реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу тях.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: