pixel

Дванайсет оферти за консултант на лот 3 от АМ „Струма

AM Струма

Източник: infrastructure.bg

На 25 февруари бяха отворени офертите за стратегически съветник за автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“.

Консултантът ще подпомага работата по подготовката на проекта, уточняват от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

Бяха подадени 12 оферти:
– „Геодата инженерство с.п.а.“ (Италия)
– „СПЕА Инженериа Еуропеа“ АД (Италия)
– Консорциум „Леонардо – Рутекс – Алпина“, съставен от „Рутекс“ ООД (България), „Алпина“ АД (Италия) и Консорциум „Леонардо – Консорцио Еуропео пер л`Индженериа е л`Аркитетура“ (Италия)
– „Судоп – ИКП“, в което влизат „Судоп Прага“ АД (Чехия) и „Инжконсултпроект“ ООД (България)
– „Инфра – Струма“ с участници „Инфрапроект консулт“ ЕООД (България), „Инфрам“ ЕООД (България) и „Инфрам“ АД (Чехия)
– ДЗЗД „Стратегия за Струма“, в което влизат „Мотт Mакдоналд Лимитит“ (Англия) и „Контролс“ ООД (България)
– ДЗЗД „Стратегически съветници Струма“ с участници „Трафик холдинг“ ЕООД (България), „Рубикон Инженеринг“ ООД (България) и „Проджект Мениджмънд енд Консултинг“ АД (България)
– „ИРД Инженеринг С.р.л.“ (Италия)
– Обединение „СВЕКО – БУРДА“, в което участват „Свеко Енергопрокт“ АД (България), „Илия Бурда“ ЕООД (България), „Свеко инфрастръкчър АБ“ (Швеция) и „Свеко инфрапроейкт Сп з.о.о“ (Полша)
– Обединение „Струма 2013“ с участници „Пъпроект“ ЕООД (България) и „Аксиона Инхениери, С.А.“ (Испания)
– „Ежис Пътища-България“ ДЗЗД, в което участват „Ежис Интернасионал“ АД (Франция) и „Ежис България“ ЕАД (България)
– Консорциум „УИГ-НЕТ-ИКюИ“ с участници „УИГ България“ ЕООД (България), „УИГ Интернешънъл“ ООД (Полша), „Нет Инженеринг“ АД (Италия) и „ИКюИ Контрол“ ООД (България)

Оценителната комисия трябва да приключи работа до края на месец март. Прогнозната стойност на договора е 2.5 млн. лв. (без ДДС) и ще се финансира по оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Трасето на „Струма“ в частта на лот 3 засяга защитени зони, включително и „Натура 2000“, което наложи сложния преход през Кресненското дефиле.
Лот 3 е с дължина около 64.5 километра, а индикативната стойност на проекта е 910 милиона евро.

Магистрала „Струма“ е с дължина около 150 км, разположена е между пътен възел „Даскалово“ и границата с Гърция при Кулата, тя е част от общоевропейски транспортен коридор ІV и от TEN-T мрежата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: