pixel

Датски архитекти проектират Healing City (Лечебен град) в Китай

Healing 1
Основаното в Копенхаген архитектурно бюро ADEPT спечели международен конкурс за бъдещия Healing City, разположен върху 900 хектара в района на Шънджън.

„Районът около Шънджън, подобно на други мегаполиси, страда от неконтролиран и бърз растеж, който създава все по-лоши условия за живот и застрашава здравето и благополучието на хората. Визията ни за града е обединяване на хората в здравословна и активна среда. Град, в който разстоянията са къси, а пешеходците и общественият транспорт са приоритет.“, споделя Мартин Лаурсен, партньор в ADEPT. Чрез подобряване качеството на водата и осигуряване на свързаност със зелените зони, белите дробове на района, природата се превръща в неразделна част от проекта. Благодарение на добре обмислена стратегия за откритите пространства, актуализирани възможности за отдих и възстановяване, обществен достъп до чиста вода и предлагане на пресни плодове и зеленчуци чрез градско земеделие проектът насърчава здравословния начин на живот.
Healing 2

Архитектурният план на ADEPT е базиран на набор от шест стратегически принципа за устойчив здравословен градски живот:

Езера за възстановяване
Днес бреговете на реката и нейните води не са защитени от градската среда. Липсва добро управление на водите, което води до замърсяване на водата и ландшафта. Проектът на ADEPT предлага да се разшири реката в най-широката ѝ точка и да се обособят три големи езера, подпомагащи естествения поток на водата, като всяко езеро изпълнява своя отделна функция: пречиствателна, съхраняваща и възстановителна. Две отделни системи управляват отпадните води и дъждовната/речна вода чрез филтриране по границите на града. В случай на обилни дъждове и наводнения големи буферни зони и огромните обеми на езерата поддържат двете системи отделни. Системите за рециклиране на вода се прилагат на всички нива от дома, сградата до целия район. Зелената зона по бреговете е значително разширена, за да предпази водната система от навлизане на промишлени и градски замърсители.
Healing 3

Свързващ ландшафт
За да може един град да предлага здравословни обществени места, зелените му зони трябва да бъдат интегрирани в структурата на града в различни мащаби и да се комбинират в различни програми. В проекта е предвидена йерархия на разнообразието от зелени пространства – от големи паркове, зелени алеи, обществени площади до градинките на всеки ъгъл.
Healing 4

Публичен достъп до вода и природа
Основна стратегия на проекта за насърчаване на по-здравословен начин на живот е раздвижването на хората – чрез игри и различни физически активности. По-голямата част от „градските покрайнини“ в плана са заделени за достъпни спортни и развлекателни съоръжения. Сложна мрежа от пътеки, отразяващи местната култура, свързват в едно вода, природа и град.
Healing 5

Градско стопанство
С цел осигуряване на здравословна храна, архитектите предоставят възможности за организиране на градско аграрно производство в целия район. Съхраняваната дъждовна вода в различни буфери и системи може да се използва за местни земеделски инициативи – малки стопанства във вътрешността и по-големи в покрайнините на града.
Healing 6

5. Съзнателна мобилност
Съзнателната мобилност намалява задръстванията и вредните емисии от трафика на автомобили. Планира се запазване на съществуващата улична структура във всеки квартал и едва няколко незначителни промени за изграждането на важни транспортни връзки. Оптимизиране на линията на метрото и доброто планиране на спирките на метрото ще осигурят мобилна гъвкавост. Цялата зона на проекта е свързана с основната инфраструктура на Шънджън и предлага ефективни връзки във всички посоки, с летищата и Хонконг.
Healing 7

6. Здравословен просперитет
Последният принцип е в основата на добрите публични пространства и свързания с тях икономически просперитет. Централна за всеки район е „зоната за движение“ с достъп до спирки на метрото, паркинги и главно обществено пространство. За разлика от модернистичния подход, където всичко е чиста ефективност, архитектурният план на ADEPT въвежда градска инфраструктура, насочена към предизвикването на неволни срещи между хората. Пешеходните пътеки между улиците се променят в посока и форма, за да осигурят интересни преживявания и срещи за жителите.
Healing 8

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: