pixel

Daikin представя уникална автоматизирана система за управление на качеството на въздуха в сгради

daikin

Новото решение, интегрирано със серията въздухообработващи климатични камери Modular T на Daikin, дава възможност на консултанти, монтажници, мениджъри на съоръжения и потребители да повишат още повече стандартите за качество на въздуха на закрито в магазини, спортни зали, училища, офиси или др. Уникална на пазара, тази иновация на Daikin ще бъде разширена за всички серии въздухообработващи климатични камери на Daikin през 2024 г.

Въздухът, който дишаме, обикновено съдържа голямо разнообразие от пренасяни във въздуха патогени, летливи органични съединения, CO2 и прахови частици, които могат да имат неблагоприятен ефект върху нашето здраве. Тяхната концентрация обаче може да бъде значително намалена чрез правилно управление на качеството на въздуха в помещенията, с най-новата ни иновация, позволяваща пълното интегриране на сензора Daikin IAQ в нашето решение за вентилация Modular T“, казва Таня Банай, генерален мениджър търговски бизнес в Daikin Central Europe.

Как работи?

IAQ сензорът на Daikin използва данни, събрани от помещенията, за динамично регулиране на настройките на агрегата и подобрява качеството на въздуха, като автоматично намалява концентрациите на замърсители и фини частици като летливи органични съединения (ЛОС), прахови частици (PM 10 и PM 2,5). Едновременно с това той оптимизира нивата на въглероден диоксид (CO2), влажността и температурата за цялостно подобряване на условията на въздуха в помещенията.

Проследяване в реално време 

Daikin IAQ Sensor-Airsensepro+ следи качеството на въздуха в помещенията в реално време чрез различни параметри и допълнително оценява условията на вътрешната среда като комфорт или електромагнитно замърсяване чрез параметри като шум и светлина, които също оказват влияние върху доброто състояние на хората.

Измереното качество на въздуха и нивата на комфорт се предават на Caelum – платформата за наблюдение на вътрешния въздух и качеството на околната среда на Daikin – за визуализиране на качеството на въздуха в помещенията, където са инсталирани сензорите. Тази онлайн платформа предоставя опции за лесно генериране на отчети, показване на видео стена за наблюдение в реално време и установяване на система за уведомяване за превишаване на прагове на определени параметри. Системата е способна да изпраща предупредителни съобщения, когато нивата на качеството на въздуха в помещенията и качеството на околната среда се влошат, което изисква незабавни действия от страна на мениджърите на съоръженията.

daikin

IAQ сензорът  на Daikin осигурява самостоятелна инсталация и е оборудван с 12 вградени сензора, наблюдаващи 15 различни параметъра. Той се свързва с Wi-Fi мрежата, лесно се конфигурира чрез специалното приложение, Daikin AirSense, и може да се интегрира в Daikin on Site – решението за дистанционно наблюдение и интелигентна поддръжка на Daikin.

Въздухообработващата климатична камера на Daikin Modular T

Предлагана в пет различни размера, с диапазон на въздушния поток от 200 m³/h до повече от 4000 m³/h, серията Daikin Modular T е изключително децентрализирано вентилационно решение за различни приложения, включително училища, офиси, фитнес зали и магазини.

Чистотата на въздуха е гарантирана, благодарение на трите отделни степени на филтриране, осигуряващи безопасна и здравословна среда с най-високо качество на въздуха.

Plug and play връзката, заедно с DX топлообменника, позволява комбинация с VRV или ERQ агрегати, уникално решение на Daikin за свеж въздух заедно с най-доброто ниво на комфорт.

В допълнение, минималните размери, са една от важните характеристики на агрегатите Modular T. С максимална дълбочина от 890 mm за най-големия модел, монтажът никога не е бил по-лесен.

За повече информация  – Daikin

Дайкин

Високо ефективна и пълна гама от качествени климатични продукти за вътрешно отопление и системи за търговски, битови и промишлени приложения.

Прочетете също: