pixel

Четири мерки срещу високите сметки за парно

топлофикация

Източник: dir.bg

Столичният кмет Йорданка Фандъкова е предложила на служебния министър на икономиката и енергетиката Асен Василев четири конкретни мерки, които да гарантират реален отчет на използваната топлинна енергия от абонатите на „Топлофикация София“.

За да се осъществят тези мерки, е необходима промяна в наредбата за топлоснабдяването, която се издава от министерството на икономиката, съобщи Фандъкова на извънреден брифинг в Столичната община.

В министерството на икономиката ще бъде сформирана работна група, в която ще участват и част от експертите от работната група в общината, посочи Фандъкова, цитирана от БТА.

На първо място сред мерките столичният кмет постави промяната в начина на изчисления на дела на сградна инсталация, за което са и най-честите оплаквания на абонатите. Експертите предлагат този дял да не се определя само по формула, а да има възможност за измерване във всяка конкретна сграда, така че да се даде възможност на хората сами да решават какъв да е процентът за сградна инсталация.

Като втора важна мярка Фандъкова открои премахването на прогнозните сметки, така че да се дадат максимално големи възможности на хората да отчитат ежемесечно потреблението си, без това да значи още сега да купуват допълнителни уреди.

Кметът предлага хората сами да имат право да избират начина за дяловото разпределение в сградата. Това според нея може да стане чрез уредите за дистанционно отчитане, също с ежемесечно отчитане и самоотчитане от разпределителните компании, което да бъде заложено в наредбата.

Третата мярка, която Фандъкова предлага на министъра на икономиката, е измерване на количеството енергия, изразходено за подгряване на топла вода. Това според кмета може да стане чрез отделянето на сметките за топлата вода от сметката за отопление, като се монтират измервателни уреди, които заедно с водомерите да измерват точното количество топла вода, което се използва от хората. Това би следвало да доведе до по-точно отчитане на топлоенергията.

Четвъртата мярка е да се даде възможност на сградите, в които има хоризонтална инсталация, да сключват индивидуални договори. Това според експертите е технически възможно, защото хората имат топломери на входа на жилището си, а делът на сградната инсталация се изчислява конкретно и се плаща, както се плащат всички общи разходи във входа.

В началото на месеца Йорданка Фандъкова обяви, че е сезирала икономическа полиция и прокуратурата заради непотърсените от страна на „Топлофикация-София“ задължения.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: