pixel

Бургас се разширява с нови строежи на север

Burgas

В Северна промишлена зона на Бургас ще бъдат обособени нови обслужващи улици, инфраструктурни коридори и нови квартали.

Съветниците единодушно одобриха разширението на града на север.

Разширението обхваща територията между път І-6 София-Бургас, бул.“Проф. Я. Якимов“ и бул.“Янко Комитов“. Това е включено в предвиденото разширение на строителните граници на Бургас.

За отделни поземлени имоти има допуснати и проведени процедури по промяна на предназначението на земеделската земя. Те са разработени като самостоятелни устройствени планове без да е изготвен общ ПУП на територията.

Община Бургас е уведомила РИОСВ-Бургас за инвестиционното намерение. Предстои Ощинския съвет да разреши обособяването им.

Необходимостта от всичко това е свързана със засиления инвестиционен интерес в последните години. Ключово е местоположението на имотите тук, тъй като се намират в територията, заключена между важни международни, национални и локални транспортни артерии.

През последните години в зоната е реализирано ново строителство, основно на производствено-складови и обществено обслужващи обекти, осигуряващи значителен брой работни места и генериращи засилен трафик на леки коли, както и на тежкотоварни автомобили. Затова е налице необходимост от създаване на цялостна устройствена проектна основа с общо решение за провеждане на обслужващи улици, трасета на мрежите на инженерната инфраструктура, чрез изготвяне и одобряване на План за улична регулация, който да бъде основа за бъдещото разширение на града в тази посока.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: