pixel

Бургас обяви поръчка за интегриран воден цикъл в кв. „Горно Езерово”

бургас

Източник: vestnikstroitel.bg

Община Бургас обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строителните дейности по интегрирания проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. „Горно Езерово”.

Той включва изработване на инвестиционен проект, строителството на пречиствателна станция за отпадъчни води в квартала, доставка и монтаж на дизелов генератор с мощност 100 киловата, изграждане на площадкови кабелни мрежи и бетонов комплектен трафопост с външно електрическо захранване.

Изпълнителят трябва да изгради и обслужващ път до пречиствателната станция, ВиК инфраструктура – довеждащ водопровод, довеждащ канализационен колектор и отливен канал. Трябва да бъде направена и корекция на дере в площадката, където ще се намира пречиствателната станция.

Прогнозната стойност на обекта е почти 3,1 млн. лв. без ДДС. Финансирането е по ОП „Околна среда”.

Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като оценката на техническото предложение е с тежест 30 точки, а предлаганата цена – 20 точки. Изпълнителят трябва да завърши пречиствателната станция в срок от 14 месеца, считано от датата на възлагане на поръчката.

Срокът за подаване на заявления за участие е 17 декември 2012 г.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: