БТПП и КСБ разширяват сътрудничеството си

sutrudnichestvo

В БТПП(Българска търговско-промишлена палата) се проведе среща между председателя на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Светослав Глосов и председателя на Палатата Цветан Симеонов. В срещата взе участие и изпълнителният директор на Камарата инж. Иван Бойков. Камарата на строителите в България е пряк член на Палатата от 1992 г.

В хода на разговора бе констатирано, че е необходимо сътрудничеството между двете организации да се разшири, предвид затрудненията в икономиката и по-специално в строителния бранш, както и съществуването на сериозен потенциал за съвместно участие в проекти. Особено важно е да се постигне значително подобрение в нормативната база и практиката на провеждането на обществени поръчки.

Изхождайки от добре развитите регионални структури на КСБ и БТПП и вече установените връзки между регионалните представителства, е необходимо сътрудничеството да се разшири и с останалите региони.

Източник: cross.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: