pixel

Брюксел ни осъди за ветрогенераторите на Калиакра

vtrogeneratori kaliakra

В присъдата не се посочва размерът на санкциите за страната

Изграждането на ветропаркове, вилни селища и голф игрища в защитената зона „Калиакра” нарушава правото на Европейския съюз (ЕС) според окончателното решение на Съда на ЕС в Люксембург. В постановлението не се посочва конкретна финансова санкция, но Европейската комисия може да поиска страната ни да предприеме действия за съобразяване със законодателството на съюза. В случай че мерки не бъдат предприети или комисията прецени, че ефектът от действията на българските власти не е задоволителен, може да заведе нова процедура с искане за наказание.

В момента срещу страната ни текат 10 наказателни процедури в областта на околната среда. Тази за защитената местност „Калиакра” беше в най-напреднала фаза.

Комисията започна процедура срещу България по казуса с изградените ветрогенератори с изпращане на мотивирано становище през 2012 г. Година по-късно страната ни беше изправена пред Съда на ЕС.

В решението на съда се посочва, че обектите са на територията на орнитологично важно място в района на Калиакра, през което минават прелетни птици. Сред тях са белият щъркел и розовият пеликан, заради което територията е обявена за орнитологично важнo място.
Според Съда на ЕС тази територия е трябвало да бъде класифицирана като специална защитена зона, но това не се е случило своевременно. В същото време страната ни не е взела адекватни мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на местообитанията в защитените зони „Калиакра”, „Белите скали” и „Комплекс Каликара” в резултат от човешката дейност.

Присъдата идва, въпреки че голямата част от проектите са одобрени преди присъединяването на страната към ЕС или преди включването на съответните зони в мрежата „Натура 2000”.

От екоминистерството заявиха, че в момента се изготвя План за устойчиво управление на Калиакра. В него се залагат мерки за недопускане на допълнително застрояване и правилно експлоатиране на съществуващите обекти.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: