pixel

70% от легналите полицаи са опасни

легнал полицай

Източник: dir.bg

70% от повдигнатите пешеходни пътеки и легнали полицаи в София са прекалено високи, което ги прави опасни за преминаващите над тях автомобили.  Това, че са извън стандарта, ще стане ясно през август, съобщи „24 часа“.

Тогава изтича срокът, даден от новата наредба, в който съоръженията, които не може да бъдат приведени според изискванията, трябва да бъдат премахнати. Над 510 от легналите полицаи в София от общо 736 са по-високи от предвидените 7.5 см.

Най-много съоръжения за ограничаване на скоростта има край детски градини, училища и места с концентрация на пътнотранспортни произшествия. Направени са основно през последните 6 г. Къде точно да бъдат поставени, посочват КАТ и районните кметове. Изграждането се прави след одобрение от комисията по транспорт на столичната община.

Част от стръмните гърбици обаче не са получили такова одобрение. “До началото на август ще премахнем всички съоръжения, които са поставени без одобрение от комисията. Такива има по улиците “Могилите”, “Отец Паисий”, “Връх Манчо” и “Черни дрин”, например”, обясни зам.-кметът по транспорт Любомир Христов. “В следващите 3 г., какъвто е срокът на наредбата, ще приведем всички повдигнати пешеходни пътеки и легнали полицаи според изискванията.  Тази година до август ще се ремонтират 120, които са с най-големи отклонения”, увери той.

От общината са направили изчисления, че за да отговорят на новите нормативи за височина и ширина на съоръженията за ограничаване на скоростта, трябва да инвестират над 2 млн. лева. Сегашните повдигнати зебри и легнали полицаи нямало как да се ремонтират, а трябва да се премахнат и на тяхно място да се поставят нови.

Нови ограничаващи скоростта легнали полицаи и повдигнати пешеходни пътеки ще се направят при Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” на ул. “Кривина” и бул. “Проф. Цветан Лазаров”, при улиците “В. Атанасов” и “Кадемлия”, до блоковете 6 и 7 в “Левски Г”, до блок 712 в “Люлин” 8 и при ул. “Г. Икономов” в “Люлин” 2.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: