pixel

25 000 km2 ценни естествени площи са добавени към „Натура 2000“

натура 2000

Източник: publics.bg

Близо 25 000 km2 ценни естествени площи бяха добавени към „Натура 2000“. Тази мрежа от защитени територии е основният инструмент на ЕС в борбата за съхраняване на богатото биологично разнообразие в Европа, съобщават от пресцентъра на на Европейската комисия (ЕК).

ЕК вече официално одобри включването в мрежата на 235 нови територии, които държавите членки предложиха за признаване като „зони от значение за общността“ и в рамките на шест години ще трябва да въведат необходимите мерки за тяхната защита. Последната актуализация се отнася за 20 държави от ЕС и обхваща всичките девет биогеографски региона на мрежата — алпийски, атлантически, черноморски, бореален, континентален, макронезийски, средиземноморски, панонски и степен.

Площта на „Натура 2000“ вече покрива 768 000 km2 (17,9 %) от сушата на ЕС и повече от 217 000 km2 (около 4 %) от неговите морета. Основните държави в това ново разширяване са Обединеното кралство, Румъния, Латвия, Италия, Швеция, България, Дания, Франция, Словакия, Естония и Малта.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: