pixel

ЕК продължава разследването на заменките

гора

Източник: vestnikstroitel.bg

ЕК продължава да разследва замените на земи и гори. Става дума за започнало през 2010 г. официално разследване на правилата за държавна помощ по предполагаемо незаконно предоставяне на помощ по операции свързани със замени на гори. Европейската комисия не е приключила оценката си и няма яснота какъв ще бъде резултатът от нея. Слуховете, че Комисията ще вземе решение скоро са неоснователни, твърдят от Европейската комисия.

Ако Европейската комисия установи в заключението си, че правилата за предоставяне на държавна помощ са били нарушени, България ще трябва да поиска възстановяване на неправомерно изразходваната сума от бенефициетите й. Процедурата за държавната помощ не предвижда налагане на санкции на държава-членка в този контекст. Но държавата е задължена да изпълни възстановяването на средствата незабавно.

При липсата на решение за възстановяване на средствата, всякакви предположения за бъдещи глоби или санкции могат да се считат за спекулативни и преждевременни.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: