Заводът за отпадъци в София ще заработи до края на 2014

отпадъци

Източник: bnt.bg

До края на 2014 година заводът за преработка на отпадъци в София трябва да е завършен и да заработи окончателно. Това стана ясно след решението на Европейската комисия да финансира втората фаза от проекта на интегрираната система за преработване на отпадъци. Средствата са по линия на Оперативна програма „Околна среда“. Последният етап ще включва изграждане на инсталация за механично и биолотично третиране на отпадъците.

Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община е на обща стойност 360 млн. лв., от които над 256 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда“. Освен на европейско финансиране се разчита и на заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 27% от стойността на проекта. Преди дни европейският комисар по регионално развитие Йоханес Хан каза, че вече е подписал решението за финансиране на втората фаза на завода за отпадъци. След завършването му годишно ще бъдат обработвани около 410 хиляди тона отпадъци.

„Това е първата подобна инсталация в България и аз съм особено щастлива, че ще изграждаме тази инсталация с европейски средства, без да натоварваме допълнително софиянци с по-високи такси“ – каза кметът на София Йорданка Фандъкова .

Очаква се ползите за столицата да са сериозни – най-малко 55% рециклиране и оползотворяване на генерираните отпадъци и 75% намаляване на депонираните. Ще се осигури оптимално рециклиране на метал, пластмаса и хартия, ще се оползотворяват биоразградимите отпадъци и високоенергийната фракция.

Заводът е част интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община и чрез него общината ще намали с около 5 милиона лева разходите си за депониране на отпадъци.

В резултат от изпълнението на това съоръжение се очаква при преработката на отпадъците да се получават приблизително 14 хиляди тона отпадъци – материали за рециклиране, 154 хил. тона горива, които да се използват в „Топлофикация“ София и циментовите заводи. Това сподели Мария Бояджийска – зам.-кмет на София.

Предвижда се строителството да започне в началото на следващата година, веднага след избора на изпълнител. Срокът за изпълнение е 21 месеца. При забавяне или неспазване на техническите параметри фирмата-изпълнител ще плаща неустойки към общината. Проектът за завод за отпадъци в София ще подобри живота на повече от 1 милион и 300 хиляди души.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: