pixel

Защо има вълни по нашите магистрали?

Какво е моментното състояние и безопасността по нашите пътищата от строителна гледна точка? Защо има недостиг на кадри в пътното строителство? Изчезвали базата върху която се градят познанията и не водили това до регрес? Какви мерки трябва да се предприемат в пътната безопасност от строителна гледна точка? Помагат ли високите технологии в пътното строителство?

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: