Започнаха строителните дейности по водния цикъл на Козлодуй

водния сектор

Източник: vestnikstroitel.bg

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Козлодуй Румен Маноев дадоха старт на строителните дейности по интегрирания инвестиционен проект във водния сектор на града. Той се финансира по Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) и е на стойност близо 27 млн. лв.

Дейностите по него предвиждат доизграждане на ПСОВ, което ще реши проблема със заустването на отпадни води в р. Дунав. Това включва проектиране и строителство на главен събирател до градското съоръжение и реконструкция и модернизация на главната помпена станция за дъждовни води преди него. Друга важна част от дейностите е проектирането и строителството на ВиК мрежата. Дължината на новоизградените и реконструирани подземни съоръжения в града ще достигне близо 19 км.

„Стратегически погледнато, тази инвестиция ще осигури на Козлодуй базисната и основополагаща инфраструктура в областта на околната среда за години напред“ – отбеляза Нона Караджова и подчерта екологичните, социалните и икономическите ползи от реализирането на проекта.

Изпълнението на водния цикъл на Козлодуй цели ограничаване загубите на вода, подобряване на битовите условия на живот за 13 290 постоянни жители, създаване на подходяща бизнес среда и преустановяване на замърсяването на р. Дунав. По договор въвеждането в експлоатация на ПСОВ ще стане на 1 октомври 2013 г., а ВиК мрежата трябва да заработи точно година по-късно.

Проектът на община Козлодуй е част от Дунавската стратегия. В момента още три града по р. Дунав – Никопол, Тутракан и Силистра, изпълняват проекти във ВиК сектора, финансирани от ОПОС, на обща стойност 145 млн. лв.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3,649 млрд. лв. От тях са изплатени над 423 млн. лв. В изпълнение са 129 проекта на стойност 3,489 млрд. лв.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: