„Южен поток“ обезщетява 13 000 имота по трасето

южен поток

13 000 частни имоти, през които преминава газопроводът на „Южен поток“ от Варна до границата със Сърбия, ще бъдат обезщетени, съобщи Валентин Станчев, управител на „Газтек БГ“ при общественото обсъждане на проекта за ПУП на техническата инфраструктура на трасето.

Овъзмездяването ще е еднократно както за сервитутно право, така и заради пропуснати ползи от реколта. По-голямата част от тези имоти попадат в сервитутната ивица от 66 м в земеделски земи и съвсем малка част в 52-метровата горска зона, откъдето ще минава тръбата. Земята в тях не се изкупува, остава на собствениците им, но важи забраната за строителство и трайни насаждения. Дръвчета и лозя обаче могат да бъдат заменени с полски култури, като например пшеница и др., обясни Станчев.

Той посочи техническите параметри на проекта на територията на община Варна, където излиза на брега газопроводът. Най-голямата част от 7700 м попадат в землището на село Константиново, а общо на територията на община Варна са 12 700 м. Площадката на приемния терминал и на компресорната станция ще бъде в местността „Китката“, югозападно от „Галата“ и ще се шири на 300 дка площ, която е държавна собственост.

До края на ноември „Газтек БГ“ трябва да внесе проекта за ПУП в Министерството на регионалното развитие, след което се съгласува с всички засегнати страни. От края на годината до април се очаква поетапно да се получи разрешителното за строеж по мегапроекта „Южен поток“.

Източник: standartnews.com

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: