Виадукти в строеж на АМ Хемус

Виадукт от км. 133+361 до км. 133+919 Съоръжението е с обща дължина 558.5 м, с максимална височина от 30 метра като е разделено на три секции. Под двете пътни платна са обособени две самостоятелни конструкции.

Всяка връхна конструкция се състои от 5 бр. в отвор, предварително напрегнати греди с височина – 210 cм от бетон клас C50/60 с дължина 38.5 м и широк горен фланш – 180 см. съоръжението е 14-отворно. Ситуационно виадуктът е в крива с радиус 2400 м, а нивелетно – в права с постоянен надлъжен наклон – 4%, качващ в посока Варна.

Габаритът на съоръжението включва:
– две платна за движение с ширина 11.75 м,
– разделителна ивица 3.0 м;
– два тротоара с ширина 2.0 м.

Напречният наклон на всяко платно е едностранен – 3.5%, падащ отдясно наляво.

Trakia

Виадукт от км 134+983 до км 135+401 В зоната на съоръжението, трасето на АМ “Хемус” е в права. В надлъжен профил участъкът е с надлъжен наклон от 0.75%.

Проектирани са два моста със самостоятелни конструкции – по един за всяко едно от платна за движение. Виадуктът е с 12 отвора (34+10*35+34 m) и обща дължина от 418 m.

Връхната конструкция на всяко едно от двете съоръжения се състои от по четири предварително напрегнати на стенд главни греди със следните параметри:
– дължина 33.5 m; -статически отвор 32.5 m;
– височина 185 cm;
– монтажна маса 57 t.

С цел подобряване на комфорта на пътуване и намаляване на строителните и експлоатационните разходи, в надлъжно направление конструкциите са проектирани като температурно-непрекъснати. Дилатационни фуги се предвиждат само при устоите. Максималната височина на колоните на стълбовете е 27 m.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: