pixel

V годишна конференция BUILDINGREEN 2014

buildinggreen

На 19 март 2014 г. – първият ден на 14-ото издание на международната специализирана изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство – Българска Строителна Седмица в Интер Експо Център – София ще се проведе петото издание на годишна конференция BUILDINGREEN.

Основни акценти ще бъдат последните тенденции при енергийната ефективност на сградите и санирането на сградния фонд – приоритети, стратегии и политики 2014–2020. Конференцията е проект на ГРАДЪТ Медиа Груп. Медийната платформа предоставя информационни, комуникационни и маркетинг решения в сферите на регионалното и градското развитие, инвестиционни проекти, стратегическа инфраструктура и енергийна ефективност. Проектът BUILDINGREEN традиционно е част от програмата на Българска Строителна Седмица.

На изданието през 2013 г. дискутираните теми бяха за отговорността на сградите за над 1/3 от консумацията на енергия и за около 40% от глобалните емисии на CO2. Бяха направени изводите, че именно това е секторът с най-голям потенциал за енергоспестяване.  Енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради  остава главен приоритет в регионалното развитие на страната през периода 2014–2020 г. Мерките в тази област ще бъдат комбинирани с реновиране и подобряване на заобикалящата градска среда. Очаква се да се засили използването на инструментите за финансов инженеринг.

Източник: IEC

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: