pixel

Увеличава се броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради

За третото тримесечие на 2018г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са се увеличили с 12,4%. Това съобщи Националният статистически институт.Също така при жилищата в тях се наблюдава ръст от 15.2%, а при общата им застроена площ – от 14.7%.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се е е увеличил с 15.6%, а при общата им застроена площ – малко над пет пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 5.3%, а тяхната РЗП – с 26.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г., издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 8.7%, броят на жилищата в тях – с 32%, а разгънатата им застроена площ – с 25.6%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151, и София – 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3966, Пловдив – 1400, Варна – 914, Бургас – 879, и Стара Загора – 564.

Започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 5.7%, жилищата в тях – със 73.7 %, а разгънатата им застроена площ – с 47.8%,спрямо третото тримесечие на 2017 г. Броят на започнатите административни сгради също нараства със 7.4%, а тяхната РЗП – със 165.7%. Започнатите други видове сгради намаляват със 7.8%, докато общата им застроена площ е повече с 16.6%.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: