Убедителна система за рециклиране на остатъчен бетон

Lindermayr

Компанията Lindermayr GmbH & Co. KG (Lindermayr) е предприятие със седалище във Фридберг-Дерхинг. Основана през 1961 г., днес тя работи в областта на строителното и гражданското инженерство, готовите бетонови смеси, както и като завод за сглобяеми елементи и чакъл. За да се рециклира остатъчния бетон и избистри водата за измиване, наскоро бе направена инсталация в завод за рециклиране на остатъчен бетон Bibko и в камерна филтърна преса.

Изборът се спира на система, наречена ComTec30. Машината е оборудвана с транспортьор за изпразване, който събира остатъчния материал от бетонната помпа директно през фуния на нивото на земята. За да се намали рискът от злополуки, фунията е оборудвана с решетка за големи натоварвания, по която може да се преминава.  Спирална система отвежда остатъчния материал до системата за измиване на нивото на земята. Самата машина за измиване е оборудвана с фуния за подаване с широчина 3,2 м и две промивни стрели. Благодарение на отделния транспортьор на помпата миксерите за камиони и бетонните помпи могат да се измиват едновременно и да имат отделни зони за миене.

Lindermayr

Спирален транспортьор с дължина 2,5 м осигурява надеждното изхвърляне на измития материал. Системата е оборудвана с пречиствателна система за рециклирана вода. Така остатъчният бетон след напълването на миксера с рециклирана вода се подава директно в машината през захранващата фуния. Твърдите частици  > 0,2 мм се отмиват и съответно изхвърлят в коритото за отмиване. Водата с по-малки фини частици изтича в басейн с бъркалка. По този начин се поддържа движението на фините частици в остатъчната вода чрез циклично разбъркване и се предотвратява утаяването на остатъчния бетон. На следващия етап рециклираната вода се подава в камерна филтърна преса, за да се избистри. Ако нивото на водата в басейна се повиши над стойността, зададена от клиента, филтърната преса се стартира автоматично, за да го намали до подходящата стойност.

Рециркулиращата вода със съдържащите се в нея фини фракции се изпомпва в камерната филтърна преса при повишено налягане чрез мембранна помпа със сгъстен въздух и по този начин се избистря.

Фините частици се пресоват, след което се изхвърлят чрез автоматично разклащане на пресата. Камерната филтърна преса е оборудвана с 16 филтърни камери.

Снимки: Lindermayr

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: