pixel

Строителството отскочи от дъното

ръст

Източник: darikfinance.bg

Строителството излиза от кризата издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 50.7%, жилищата в тях – с 59.0%, а застроената им площ – с 43.2%. Увеличават се и разрешителните за строеж на други сгради – с 53.8%, както и тяхната РЗП – с 31.6%. Същевременно броят на разрешителните за строеж на административните сгради се запазва, както при предходното тримесечие, докато разгънатата им застроена площ нараства с 39.4%.

Данните ясно показват, че секторът, който беше засегнат най-тежко от икономическата криза, се отблъсва от дъното, показват данните на НСИ.

В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. намаляват издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради – с 5.6%, както и разгънатата им застроена площ – с 2.5%, но жилищата в тях се увеличават с 6.8%. Разрешителните за строеж на административни сгради са по-малко с 22.0%, докато за другите видове сгради са със 7.8% повече. Същевременно разгърнатата площ както на административните, така и на другите сгради нараства съответно с 3.9 и 15.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Бургас – 126, Пловдив – 115, София – 110, София (столица) – 93, и Варна – 91. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 672, Бургас – 491, Варна – 341, Благоевград – 207, и Пловдив – 187.

В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 2.6%, жилищата в тях – с 13.6%, а разгънатата им застроена площ – с 4.7%. Броят на започнатите административни сгради обаче нараства с 20.0%, като увеличението на тяхната разгърната площ е повече от три пъти.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: