pixel

Строителни материали увеличават устойчивостта на природни бедствия

Sergio Grazia

Известно е, че евкалиптовите гори в Австралия горят периодично. Това е начинът на дърветата да си осигурят размножаване, тъй като плодовете им – известни като гумнути – имат изолационен слой, който се разрушава от топлината на огъня. След като се отворят, изгорялата почва се покрива със семена, с което започва процес на обновяване на гората. Глен Мъркът, австралийски архитект, е създал творби, вкоренени в пейзажа на страната. Неговите новаторски къщи са изградени от много негорими материали, винаги имат огромни резервоари за вода и система за наводняване, която позволява сградата и непосредствената ѝ околност да бъдат пощадени в случай на горски пожар.

Ситуацията в Австралия обаче показва, че не горят само евкалиптови гори; а и тропически гори, които опустошават големи части от територията на Австралия. За съжаление, тази страна не е изключение в световен мащаб. Има ли начини да намалим последиците от това?

От 2008 г. насам катастрофалните наводнения и бури са принудили повече от 20 милиона души годишно да напуснат домовете си. Въпреки че строителната индустрия носи отговорност за намаляване на въглеродните емисии, ще трябва да се адаптираме към екстремните условия на планетата, които ще изискват устойчивост. Според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) инфраструктурните мрежи ще бъдат засегнати от физическите въздействия от изменението на климата, но също така ще играят съществена роля в изграждането на устойчивост към тези въздействия. Адаптацията към изменението на климата само в развиващите се страни ще достигне 127 милиарда щатски долара до 2030 г. и 295 милиарда щатски долара до 2050 г.

Пропускливи повърхности за контрол на наводненията

Интензивната урбанизация на големите градове по света е запечатала огромни количества земя и често е насочвала и отклонявала водните пътища. По време на проливни дъждове често се случва отводнителните системи да се провалят и да възникнат наводнения, които носят разрушения, щети и риск за живота и здравето на жителите. Ако проливните дъждове само ще се увеличават – заедно с повишаването на нивото на океаните – е от съществено значение да се намерят начини за оптимизиране на използването на водата. Стартираното от NACTO (Национална асоциация на градските транспортни служители) Ръководство за градски улични дъждовни води илюстрира визия за това как градовете могат да използват един от най-добрите си активи (своите улици), за да се справят с устойчивостта и изменението на климата, като същевременно създават приятни обществени пространства.

Sergio Grazia

Rain(A)Way от своя страна разработва продукти, които решават проблемите с водата в градовете. Неговите плочки съхраняват дъждовната вода по видим и оригинален начин, като позволяват на повърхностите да забавят инфилтрацията на водата в почвата или градската инфраструктура, намалявайки тяхното претоварване при екстремно метеорологично събитие. Съществуват и материали, които се занимават с тези проблеми. AquiPor е вид пропусклив бетон, който позволява на водата да преминава през него, инфилтрирайки се в почвата, като същевременно филтрира мръсотията, боклуците и замърсяването с частици, присъщи на градския дъждовен отток, управлявайки го по екологичен и ефективен начин.

Методи за намаляване на топлината

Едно от най-трудните предизвикателства на климатичната криза ще бъде устойчивото смекчаване на нарастващите температури. Трябва да се отбележи, че охлаждането на сградите е много по-сложно от отоплението им. Някои стратегии в миналото специално се фокусира върху материалите, които водят до пасивно охлаждане и техниките за естествена вентилация, като например кръстосаната вентилация или ефекта на комина.

Фокусирането върху по-здрави и изолирани ограждащи конструкции обаче също може да намали нуждите от охлаждане в сградите. Един от продуктите, насочени към този проблем, е Soldalit-Coolit – иновативно сол-силикатно мастило, предназначено да намали слънчевото нагряване при използване на тъмни цветови тонове. Покритията с технологията Keim Coolit имат специфична пигментация и следователно поглъщат по-малко слънчева енергия. Те видимо намаляват топлинното поглъщане на фасадните повърхности и избягват свързаните с температурата напрежения върху структурата на мазилката.

Друг метод, който може да се използва в градските центрове, са зелените покриви, които допълнително могат да помогнат за абсорбиране на дъждовете. За обитателите на сградата допълнителната растителност на покрива служи за отразяване на по-голямата част от пряката слънчева светлина, вместо сградата да я поглъща. Освен това влагата, която се съдържа в субстрата, предотвратява нагряването на конструкцията, като по този начин спестява енергия. Особено в големите и гъсто населени градове, създаването на зелени покриви може да намали градските топлинни гнезда.

Бързо възстановяване и самоподготовка

Независимо от описаните дотук решения, тежките метеорологични явления така или иначе ще се случат. Ето защо е жизненоважно да се изградят структури, които могат да бъдат бързо възстановени, което ще позволи на жителите да се върнат към нормалния си живот възможно най-скоро. Модулните конструкции и сглобяемото производство са два начина за постигане на тази цел, тъй като те позволяват сглобяването на сградите за кратък период от време, с по-малко потребление на суровини и по-голяма предвидимост на целия процес.

И накрая, технологиите могат да предоставят и безброй други възможности, които все още не можем да си представим. Например способността на бетона и асфалта да се самовъзстановяват може значително да намали загубите и неудобствата.

Снимки: Sergio Grazia

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: