pixel

Стара железопътна линия става велосипедна алея в София

Sofia

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова, Министърът на транспорта информационните технологии и съобщения Росен Желязков и Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков представиха трасето на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“.

Целта на проекта е да се използва трасето на излязлата от експлоатация ж.п линия за развитие на веломрежата на София. От началото на велоалеята в район „Слатина“ до гара „Пионер“ се създават велосипедни връзки за зала „Арена Армеец“, Софийският метрополитен и велосипедната мрежа на парк „Борисова градина“.

Sofia

Изграждането на велоринга , който да обслужва южните части на гр. София, е предвиден с план- схема на велосипедната мрежа към действащия Общ устройствен план на Столична община. В изпълнение на приетата програма за развитие на велосипедния транспорт са извършени проучвания на възможните трасета за велосипедна връзка на зала „Арена Армеец“ с парк „Борисова градина“, Студентски град и развитие в южна посока.

Sofia

Отпадането на съществуваща железопътна линия създава възможност за обособяване на зона за велосипедна алея в паркова среда.

Трасето е разделено на два подучастъка, всеки от който се характеризира със специфични проблеми за решаване по отношение напречни връзки с околните територии, съществуващи пешеходни и транспортни подходи, терен и възможност за съвместяване на велосипедната алея с паркова пешеходна алея с цел постигане възприятие на линеен парк.

Sofia

Първият подучастък започва от гара „Пионер“ до тунела под бул. „Цариградско шосе“, а вторият от тунела под бул. Цариградско шосе до действаща регулация на „Източна тангента“.

Велоалеята е ситуирана по следата на демонтираната ж.п линия и следва плавния наклон на съществуващия терен, като по този начин се осъществява връзка с изградената улична мрежа и съществуващата инфраструктура.

Дължината на велоалеята е 3152 кв.м., а общата площ на новопредставения зелен коридор е 61965 кв.м.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: