pixel

Siemens ще изгради цифрова подстанция с IoT приложения

Siemens

– Проектът в Норвегия включва модернизиране на системата за автоматизация и защита, включително осъществяване на Internet of Things (IoT) свързаност;
– Обобщаване, визуализация и анализ на данни от електроенергийната мрежа в облака чрез MindSphere;
– Възможност за разработка на допълнителни сценарии за приложение;
– Дигитализацията на електроенергийните обекти оптимизира общата ефективност;

Siemens ще изгради цифрова подстанция в рамките на пилотен проект за Интернет на нещата (IoT) в електроенергийните мрежи, осъществяван заедно с норвежкия електроразпределителен оператор Glitre Energi Nett. Устройства за защита и управление Siprotec, които могат да бъдат интегрирани в IoT, както и системи за автоматизация Sicam ще бъдат свързани чрез OPC UA PubSub, отворен стандартен комуникационен протокол, към MindSphere – облачно-базираната отворена операционна система на Siemens за IoT. Облачното приложение за мониторинг и управление на Siprotec ще направи напълно прозрачна по-рано недостъпна информация и ще помогне да се обработват данни за мрежата за първи път в облака с минимални усилия.

Техническото решение отговаря на най-строгите изисквания за киберсигурност, като позволява автентификация от край до край и криптиране въз основа на сертификати. Това ще помогне за по-нататъшно увеличаване на надеждността, оптимизиране на ефективността и подобряване на сигурността на електроенергийните мрежи.

Сложността на норвежката електропреносна мрежа нараства поради все по-големия брой електрически превозни средства и разрастването на съответната инфраструктура за зареждането им. Наред с това системните оператори се стремят да оптимизират използването на активите и цялата мрежа, като същевременно спазват регулаторните изисквания и отговарят на нарастващите изисквания по устойчив начин. За този пилотен електроенергиен IoT проект, Siemens и Glitre Energi Nett работят в тясно сътрудничество, за да подобрят достъпността на данните и анализа с цел увеличаване на надеждността и достъпността на мрежата чрез ранно откриване на проблеми и рискове, намаляване на разходите за поддръжка чрез мониторинг на състоянието и разширяване на номиналния капацитет на подстанцията при по-ниски външни температури.

Доставката на Siemens обхваща система за визуализация Sicam SCC, контролери Sicam A8000 и устройства за защита и управление Siprotec 5. В допълнение безжични минисензори ще събират данни за температурата на критични компоненти в подстанцията.

Системата за автоматизация на подстанции използва стандартен комуникационен протокол IEC 61850 заедно с OPC UA PubSub комуникация, за да се свърже към IoT приложението на Siprotec, работещо на MindSphere. Siemens също така ще отговаря за интегрирането на решението, както и за инсталирането и пускането му в експлоатация.

„Свързвайки електроенергийните обекти и обединявайки, визуализирайки и анализирайки данните на едно централно място, Siemens ще помогне за подобряване на достъпността и анализа на данните за операторите на разпределителни системи“, казва Робърт Клафус, главен изпълнителен директор Цифрови системи в Оперативна компания Интелигентна инфраструктура на Siemens. „Съвместно с нашия клиент Glitre Energi Nett, ние ще разработим допълнителни сценарии за приложение чрез устойчив подход, докато изпълняваме основния проект. Това е още едно предимство в резултат от наличието на данни на платформа като MindSphere с многостранни възможности за анализ: решението може да се разширява с времето, генерирайки все по-голяма стойност извън първоначалния обхват, например чрез мониторинг на вибрациите на първичните съоръжения с цел превантивна поддръжка.“

„Ние от Glitre Energi Nett непрекъснато търсим нови решения, за да оптимизираме както нашите операции, така и управлението на активите“, заяви Ян Хелмен, мениджър проекти за електропреносни мрежи и поддръжка в Glitre Energi Nett. „Сътрудничеството със Siemens на базата на MindSphere е вълнуваща възможност за нас да натрупаме ценен опит с авангардни IoT решения.“

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: