pixel

Със закон спират презастрояването в кварталите

prezastroiavane

В жилищните комплекси да могат да се определят нови урегулирани имоти при реституция, но само, ако те не засягат терените към съществуващите сгради и евентуалното строителство върху тях е възможно само, ако не се нарушават правилата за отстояния със съседните обекти.

Ако това е невъзможно, останалата незастроена част от кварталите, включително  реституираните терени, ще получат статут на озеленена площ за широко обществено ползване. А собствениците на реституирани терени, в които няма да се позволява строителство, ще се обезщетяват с равностойни общински терени. Това гласят промени в Закона за устройството на територията, които бяха приети окончателно. Те целят да се спре презастрояването в кварталите, което в последните месеци води до протести от страна на гражданите.

Това означава, че строежите вече ще са възможни само ако се спазват изискванията за отстояния между постройките. Новите урегулирани парцели пък ще се определят, без да се засягат терени на околните сгради. Промените бяха инициирани и внесени с активното участие на Камарата на архитектите в България, cъобщава 24chasa.bg.

Още миналата година, работна група към МРРБ с участието на КАБ и браншовите организации, направи подробен анализ на действащия Закон за устройство на територията и посочи добрите европейски практики. Целта е облекчаване на административната тежест при проектиране и строителство, като акцентът бяха обекти като частните къщи и сгради за малък бизнес.

Така вече няма да се изискват ненужни документи за издаване на разрешение за строеж като „План за управление на отпадъците“ и „План за безопасност и здраве“. Причината за това е, че те обективно не касаят разрешаването за започване на строеж и представляват ненужна спънка за строителите, смятат експерти. Постепенно да се върви от „разрешителен“ към „регистрационен“ режим на проектиране. В момента по ЗУТ действа многостепенна система за „одобряване“ на проект от различни инстанции, което излишно затруднява строителите. Според измененията ще се премине към модела на големите европейски държави, според който проектанти и строители носят цялата отговорност за проекта, а администрацията следи за обществения интерес.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: