pixel

Регионалното министерство ще сезира прокуратурата за „Корал”

koral

МРРБ  ще сезира прокуратурата за издадените през последните години 35 разрешителни за строеж върху земята около плажа „Корал“ заради наличието на „тежки пороци“. Това съобщиха  в петък  от министерството след среща с представители на сдружение „Да запазим Корал“, която се проведе в четвъртък вечерта.

Вицепремиерът Екатерина  Захариева подчерта, че опазването на българската природа е приоритет за правителството, но  трябва да се намери точния баланс между екологията, привличането на качествени инвеститори и правата на частните собственици. В случая с плажа „Корал“, тя отбеляза, че Министерството на регионалното развитие ще сезира прокуратурата с искане да протестира издадените разрешения за строеж поради наличие на тежки пороци при тяхното издаване, водещи до нищожност. Разрешенията са издадени и презаверявани без актовете, които се изискват по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Решенията за преценка на необходимостта от ОВОС са издавани в периода 2004-2006 г. и са изгубили своето правно действие, тъй като съгласно ЗООС срокът им е петгодишен. Освен това, липсват и оценки за съвместимост по ЗБР. Липсата на тези документи е основание за спиране на строежите от ДНСК, респ. – кмета на общината.

Екатерина Захариева бе категорична, че няма да се допусне строителство върху дюни. „Докато законът е нарушен ние ще действаме срещу нарушителите и ще спираме намеренията за застрояване“, подчерта Захариева. Тя напомни, че проблемът с „Корал“ датира от периода 2004-2006 г., когато принципал на плажа като изключителна държавна собственост, преди приемането на ЗУЧК,  е бил областният управител на Бургас. В това си качество той е следвало да обжалва одобрените застроителни планове, с които е допуснато застрояването в съседните на плажа имоти.

Вицепремиерът обясни, че опазването на дюните и плажовете от застрояване може да стане единствено с приемането на кадастрални и специализирани карти, които в момента се изготвят. „Липсата на кадастър и точно местоположение на  дюните доведе до  застрояването и унищожаването на природата през годините назад“, напомни  Захариева.  Към днешна дата няма актуализирани специализирани карти и регистри за 39 плажа с дюни по Черноморието.
За тях ще се направи всичко възможно до месец това да се случи. Сред тях е и  плажът „Корал“. При замерването и заснемането са участвали и специалисти на Българска академия на науките.

Още миналата година на 18 април г-жа Захариева в качеството си на вицепремиер на предишното служебно правителство е издала заповед за създаване на междуведомствена работна група с представители от МРРБ, МОСВ, АГКК, която да координира и контролира дейностите по определяне на местоположението, вида  и характеристиките на пясъчните дюни, разположени на територията на черноморското крайбрежие във връзка със създаването на специализирани карти и регистри по ЗУЧК. Задачите на групата са: допълване на специализиран регистър към специализираните карти на морските плажове с данни за вида на дюните, създаване на специализирани карти и регистри на плажове, намиращи се в територии без одобрени кадастрална карта  и кадастрални регистри, както и създаване на специализирани карти  и регистри на дюните, разположени извън обхвата на морските плажове.

Според Захариева приемането на кадастралните карти ще реши проблемите като цяло, защото ще е ясно записано кое е дюни, което е защитена зона, кое е резерват. „Така държавата ще стане по-коректен и прогнозируем партньор, за да не гони инвеститорите“, категорична бе тя.
Министър Захариева се обяви и за разделяне на плажовете по категории, за да са информирани туристите, кой плаж  какви условия предлага. Според нея добра мярка би било и обособяването на „зелени плажове“, какъвто може да е „Корал“. При отдаването на концесия за такива плажове могат да залегнат изисквания за ограничаване на броя на преместваемите обекти,  шезлонгите и чадърите, за да се осигури повече свободна площ. Много туристи предпочитат почивка на тихи кътчета, без шумни спортни и атракционни съоръжения и да виждат около себе си повече природни материали вместо бетон.

Захариева се ангажира и с проверка за това как общините изразходват постъпващите при тях приходи от концесионната и наемната цена върху плажовете в размер петдесет на сто. По закон тези суми могат да се изразходва само за подобряване състоянието на морските плажове, например благоустрояване на прилежащите територии, осигуряване на транспортни връзки с местни пътища.

Началникът на ДНСК Милка Гечева съобщи резултатите от извършена нова проверка в община Царево относно издадените строителни книжа за плаж „Корал“. Тя беше категорична, че от стана на ДНСК ще се предприемат всички необходими действия, които са в правомощията на дирекцията, за недопускане изпълнението на строежи с нарушения по ЗУТ и на екологичното законодателство.

Сроители.Бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: