Расте нуждата от суровини като твърд камък в Швейцария

stone

Железопътният и автомобилният трафик вероятно ще се увеличат през следващите няколко десетилетия, което от своя страна би довело до повече проекти и до ремонти на пътища и железопътни линии. Следователно, нуждата от повече твърд камък като суровина също ще нарасне. Възможно е той да бъде и от чуждестранно производство. Това е показано в настоящия доклад за осигуряване на суровини, „Твърд камък – ситуация с търсенето и предлагането в Швейцария“.

Поради изключителната си устойчивост твърдият камък като суровина играе централна роля в строителството и поддръжката. Било то като баласт на коловози в железопътното легло или като чакъл в настилката на магистрали, или пътища. Находищата на твърд камък с подходящото качество са изобилни в Швейцария. В много случаи обаче местата за добив се припокриват със защитени територии или се намират в региони с туристическо значение. Освен това евентуалните проекти за добив на суровини често срещат съпротива в засегнатите райони.

Прогнозното развитие на доставките на камък сочи възможен спад на вътрешното производство след 2023 г., ако проектите за разширяване на добива не бъдат одобрени навреме. Ако това се случи, последствието би било увеличаване на вноса на продукти от твърд камък.

stone

Допълнителни райони за добив и кръгова икономика

Ползването на земните недра или разрешението за добив на минерални суровини е суверенитет на кантоните и общините в Швейцария. Сроковете за получаване на разрешение са дълги, тъй като различните интереси за защита и полезност трябва да бъдат претеглени, което от своя страна изисква ранно, координирано планиране между съответните органи и индустрията.

Ако доставката на твърд камък трябва да бъде осигурена с местно производство, доколкото това е възможно, както е предвидено в секторния план за транспорта, необходимо е одобрение на проекти за разширяване в краткосрочен до средносрочен план. Освен това кантоните трябва да заложат допълнителни области за добив на суровината в своите дългосрочни планове. Паралелно с това е разумно геоложките проучвания на суровините да продължат, смята работната група по доклада.

За да се защитят природните находища, според доклада, следва да се насърчава по-нататъшното развитие на рециклирането на пътен баласт и твърд чакъл и да се даде приоритет на използването на възможно най-качествен камък за строителство на пътища с високи натоварвания.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: