pixel

Работи се по свлачището в бургаския квартал Сарафово

Над 60% са изпълнени строително-монтажните дейности по брегоукрепване  и укрепване на свлачището в бургаския квартал Сарафово

На над 60% са изпълнени дейностите по брегоукрепване  и укрепване на свлачището в бургаския квартал Сарафово. Това установи на място заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, който направи извънредна проверка на обекта. Работи се интензивно, като строително -монтажните дейности по брегоукрепването и укрепването на свлачището вървят по график, констатира инж. Йовев. Проектът предвижда изграждане на надлъжно брегоукрепително противоабразионно съоръжение (дамба) с дължина 1430 м и изграждане на укрепителни и отводнителни съоръжения за укрепване на свлачище „Сарафово“ с площ от 745 дка.

На работната площадка заместник-регионалният министър разговаря с представители на авторския надзор, които увериха, че извършват ефективен контрол. Инж. Николай Милев – изпълнителен директор на фирмата-строител „Транстрой Бургас“ запозна заместник-регионалния министър със свършеното до момента. Вече е изпълнена една от най-сложните части на проекта – изграждане на система от изливни пилоти с общ ростверк. В процес на изпълнение е и частта от проекта, включваща вертикалната планировка.

Припомняме, че през септември м.г. бяха отпуснати 8 млн. лв. допълнително от правителството по бюджета на МРРБ за укрепване на свлачището в Сарафово, както и за брегоукрепване на северния бряг на гр. Царево с цел опазване на живота и здравето на хората. С преобразяването на крайбрежната алея и брегоукрепването на свлачището, обликът на района ще се промени.

За укрепване на свлачището в Царево в момента МРРБ е обявило обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствие на проекта с основните изисквания към строежите и строителен надзор на обекта. Има сключен договор с „Трансстрой – Бургас” АД за изпълнение на инженеринг. В обхвата на обекта е включен брегови участък с дължина около 500 м. Предвидено е да се довърши брегоукрепителна дамба с дължина 491 м, изграждане на буна 35 м и укрепване на свлачище. Към момента се изпълняват административни дейности, свързани с актуализиране на проекта и съгласувателна процедура.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: