pixel

Промени при присъединяване на потребителите към ВиК

До края на седмицата ще бъдат предложени промени в Наредба №4 за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите. В работната група участват и представители на Омбудсмана.

До края на тази седмица трябва да приключи работата на експертите, които изготвят промени в Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Измененията се разработват от няколко месеца от сформирана със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Николай Нанков междуведомствена работна група. В състава й са включени представители на различни ангажирани по темата ведомства, на институцията Омбудсман, на Държавната агенция за метереологичен и технически надзор, ВиК операторите, Комисията за защита на потребителите, както и представители на неправителствени организации.

На обсъждане ще бъдат предложени текстове за по-ясно определяне на границата на собствеността между публичните и частните водоснабдителни и канализационни мрежи. На базата на постъпили предложения и сигнали от граждани и неправителствени организации са разгледани и обсъдени и възможности за по-точно отчитане и справедливо разпределение на общите разходи в сградите в режим на етажна собственост, без да се нарушава основния принцип, че ангажимента за поддръжка на вътрешната водопроводна мрежа е на собствениците, а операторите отговарят за поддръжката на публичната инфраструктура на базата на което се формира и услугата на цялата територия, обслужвана от тях.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: