pixel

ПРОМАТ

PromatPromat, като част от белгийската индустриална Etex Group, е водещ производител на материали и системи за пасивна пожарозащита. Със своите многобройни заводи в цяла Европа и обширното си портфолио, марката дава възможност за цялостен подход при определянето на мерките за пожаробезопасност. Един производител може да даде решенията за всички пасивни мерки, необходими в сградата или съоръжението, което не само осигурява съвместимост на материалите, но и дава възможност за сравнение по технически и икономически показатели на системите, с което да се избере най-подходящото решение за всеки конкретен случай.

Като следствие от дългогодишния опит на научни разработки и огневи изпитания, Promat е натрупал знанията, с които да консултира всички нива в строителния процес, така че да не се допуска компромис с безопасността.

Основни продуктови направления:
– Пожарозащита на метални конструкции: набъбващи бои, облицовъчни плоскости, мазилки;
– Пожарозащита на ОВиК системи: за пренос на пресен въздух и за отвеждане на дим и топлина (ВСОТ);
– Пожарозащитни уплътнители: за преминавания на инсталации през стени и подове.

+359 879 958 621
[email protected]
promat-see.com
София, бул. Черни връх 47

Прочетете също: