pixel

Преработка на строителни отпадъци в сертифицирани вторични материали

Max Wild

Max Wild GmbH, със седалище в Беркхайм, Баден-Вюртемберг, преработва минерални строителни отпадъци в инсталация за мокра механична обработка. Те се връщат в цикъла като сертифицирани рециклирани строителни материали. Инсталацията за промиване почиства баласта и леко замърсената изкопана почва по такъв начин, че получените от нея пясъци и чакъл да могат да се използват отново на строителните обекти. Около 97% от входящия материал се преработва в завода за рециклиране на Max Wild.

Цялата вода, използвана за промиване на почвата, се пречиства и заводът работи изцяло без отпадъчни води. Със своята инсталация за промиване на почвата Max Wild е една от първите строителни компании в Германия, която разчита на мащабна преработка на минерални отпадъци: от пускането в експлоатация през август 2020 г. Max Wild е преработила общо повече от 300 000 тона отпадъци в 291 000 тона рециклирани строителни материали и филтърна утайка.

Max Wild

Инсталацията за мокра механична обработка на Max Wild поема голямо разнообразие от отпадъци: баласт от коловози и изкопана почва. Дори замърсените почви се почистват и обновяват. Инсталацията за рециклиране разделя почвата на отделните ѝ компоненти чрез многоетапен процес; по този начин входящите материали се „промиват“. Max Wild връща откритите при почистването фракции от пясък и чакъл в икономическия цикъл като равностойни вторични строителни материали.

Снимки: Max Wild

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: