Посланикът на Чешката република Павел Вацек ще вземе участие в откриването на Булаква и Вода София

ВОДА СОФИЯ

Източник: Интер Експо Център

На международна специализирана изложба ВОДА СОФИЯ (29 – 31 май) в Интер Експо Център в столицата официално ще бъдат представени Министерството на икономиката и търговията на Република Чехия, както и 10 големи чешки компании.

На 29 май от 13.00 ч. като част от съпътстващата програма в рамките на изложбата ВОДА СОФИЯ ще се състои уъркшоп на колективния щанд на Република Чехия.

Сред изложителите на ВОДА СОФИЯ е ASIO занимаваща се с международна дейност в сферата на разработване и проектиране, производство, доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения и станции за отпадъчни води (индустриални и комунални), водоподготвителни инсталации и технологии за третиране на газови емисии. Компанията ще представи широка гама от продукти за пречистване на отпадъчни води за различни клонове на индустрията, населени места, фамилни къщи, болници и др.

Оборудване и технологии за третиране и пречистване на отпадъчни, питейни и технологични води, както и на замърсен въздух,  ще представи една от водещите чешки компании ENVI-PUR.

Фирма VAE CONTROLS  ще предложи високи технологии и системи за управление на водоснабдителни мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и терминали за моторни горива. Посетителите на изложението ще могат да се запознаят с разработената специално за водоснабдителните дружества  телеметрична система SCX SCADA WAMAS, позволяваща изграждането на регионални диспечерски центрове за контрол на водоснабдителни мрежи за питейна вода и канализационни системи.  Основните предимства на системата са надеждност и отворен достъп, което позволява на потребителите самостоятелно да извършват собствена поддръжка, преконфигуриране и разширяване.

Компанията ECOFLUID ще представи нов метод за отделяне на активната биологична утайка или химическа утайка от пречистената вода, който е известен като USBF (възходящ поток).

Тази технология позволява да се концентрират всички процеси (денитрификация, активиране и / или коагулация и отделяне) в един резервоар, независимо от това дали резервоарът е с кръгла или с правоъгълна форма, или на различна дълбочина. Технологията USBF може да се използва за обработка на битови и промишлени отпадъчни води, независимо дали става въпрос за повърхностни или подпочвените води,  за питейни  нужди или промишлени съоръжения и др.

Интер Експо Център

Фирма ELIS PLZEN, която е производител на ултразвукови и индукционни разходомери и топломери,  ще покаже най-доброто от продуктовата си гама, както и продукти за нуждите на водната промишленост, енергетиката и за химическата и хранително-вкусовата промишленост. Компанията има собствено ноу-хау, защитено от няколко патента.

Чешките компании ще предложат на потребителите още богата гама от нови продукти за ВИК, системи за вододобив, пречистване и преработване на отпадни води, контролиране замърсяването на течащи и подпочвени води и др.

По време на изложението Вода София ще се проведе и петата международна конференция  БУЛАКВА  (29 май), организирана от  Българската асоциация по водите (БАВ). Основната тема на конференцията е  „Инвестиционни приоритети в българския воден сектор“, а акцент – стратегията за управление и развитие на бранша в България. На конференцията ще бъдат обсъждани  регионални генерални планове и параметри на предстоящи проекти от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020”.

Актуална информация за събитията следете на сайта на изложбения комплекс и в социалните мрежи Facebook и LinkedIN.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: