pixel

Подобрен комфорт в лондонски хотел след смяна на водоохлаждащ агрегат

daikin

Замяната на външни тела за климатични системи в централните градски хотели обикновено води до две основни предизвикателства: подсигурено затваряне на околните пътища и избягване прекъсването на работата на хотела, така че да се запази комфорта на гостите.

Когато се наложи да бъдат заменени два големи покривни водоохлаждащи агрегата в шестетажен хотел, намиращ се в района на Blackfriars, тези предизвикателства се превърнаха в реалност за монтажника Крис Хендерсън, мениджър за работа с ключови клиенти на компанията Nationwide Air Conditioning, базирана в Edenbridge.

daikin

Като използва 2 водоохлаждащи агрегата с въздушно охлаждане и спирален компресор за замяна на остарелите агрегати, Nationwide изпълни проекта с най-трудоемките дейности: сваляне и качване на агрегатите на работната площадка в задната част на сградата, като всичко това бе съвместено за период от две седмици. И въпреки високите нива на населеност в хотела, в по-голямата си част работната дейност премина без да бъде забелязана или усетена.

Крис Хендерсън сподели: “Високоефективните водоохлаждащи агрегати с намалени нива на шум са основата за комфортно охлаждане в целия хотел, като охлаждат водния кръг до 6°C. Старите агрегати, монтирани при откриването на хотела преди около 20 години, достигнаха края на своя период за експлоатация и затова имаше спешна необходимост от нова система, но същевременно се налагаше да поддържаме възможността за охлаждане по време на замяната.

daikin

Нашето решение бе проектирано на базата на агрегатите от Daikin, които предлагат привлекателна комбинация от цена и ефективност. Водните връзки на двата водоохаждащи агрегата бяха доставени фабрично, за да съответстват на съществуващите тръбопроводи на обекта с цел да се намали основното изменение на тръбопроводите и да се подпомогне замяната.

Предварително подготвихме тръбопроводи, за да свържем новите водоохлаждащи агрегати към кръга с охладена вода и два пъти затворихме околните пътища, за да разположим кран на улицата зад хотела.

daikin

През първите два почивни дни демонтирахме по-изхабения от двата стари агрегата, като оставихме другата система като единствен източник на охлаждане. След това транспортирахме до обекта първия от новите водоохлаждащи агрегати на Daikin с тегло 4 785 кг. През следващата седмица новият водоохлаждащ агрегат беше свързан и пуснат в експлоатация.

През почивните дни на следващата седмица бе организиран и демонтажът на останалия стар агрегат и монтажът на другия нов водоохлаждащ агрегат на Daikin.

daikin

Новите водоохлаждащи агрегати имат много по-високи технически параметри отколкото старите агрегати. Те разполагат с достатъчен капацитет, така че стандартното потребление на всеки водоохлаждащ агрегат е икономично и всеки един може да се справи с пиково натоварване, дори ако другата система не работи – например, по време на поддръжка”.

daikin

Високoефективните водоохлаждащи агрегати на Daikin с намалено ниво на шум – EWAD-D-XR предлагат среден EER (коефициент за енергийна ефективност) при пълно натоварване от 3 и ESEER (коефициент за сезонна ефективност) при частично натоварване до 4. Агрегатите с двоен кръг разполагат с единични спирални компресори с плавен контрол на мощността от 12,5% до 100% като гарантират висока ефективност при частично натоварване. Те са оптимизирани за хладилен агент R-134a и са проектирани за работа с лесен интерфейс с комуникационни протоколи на различни BMS (системи за сградно управление).

За контакт и повече информация – Daikin.

Дайкин

Високо ефективна и пълна гама от качествени климатични продукти за вътрешно отопление и системи за търговски, битови и промишлени приложения.

Прочетете също: