pixel

Падането от височина е най-честата трудова злополука

stroej

Почти една пета – между 10% и 20%, са работниците, пострадали пострадалите от токов удар при различни дейности с с електричество. Това сочи статистиката на Главната инспекция по труда. При злополуките, причинени от електрически ток, най-често се извършват работи с тежка строителна механизация, предимно бетон-помпа или автокран, в близост до неизключен електропровод и докосване на проводник от него, разказват от инспекцията. Има и злополуки, при които електропроводът се докосва с пренасяни от пострадалия дълги метални предмети – арматурно желязо или тръба за тръбно скеле.

През годините основните причини за тежките злополуки са именно неспазването на нормативната уредба за безопасност на труда. На първо място е падането от височина – причина за 40% – 50% от всички тежки злополуки, предимно в сектор строителство, заявяват от ГИТ. Почти всички злополуки по причина падане от височина, са свързани с извършване на работи при необезопасени работни места. Общото при тях е липсата на колективни средства за защита – най-често не са поставени ограждения, които да са достатъчно високи и да са изградени най-малко от защитна бордова лента за краката, главно перило за ръцете и средно перило пак за ръцете. Често не се използват и лични средства за защита, в случая колани, категорични са от инспекцията по труда.

Тревожно е и обстоятелството, че немалка част от злополуките по тази причина са възникнали при работа на относително малка височина и обикновено с кратка продължителност.

Притискане, премазване, прегазване от тежка строителна механизация представляват 10-20% от трудовите злополуки. Тежките машини са източник на инциденти най-вече при наличие на работещ в опасната „сляпа” зона, която поради конструкцията на машината не може да бъде наблюдавана от водача, категорични са инспекторите. Това, съчетано с липсата неработеща светлинна или звукова сигнализация, често води до фатални събития.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: