pixel

Оттегля се решението за каменна кариера в село Лозен

selo lozen protest

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова оттегля разрешение за търсене на строителни материали в софийското село Лозен.

При условията на чл. 156, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, министър Теменужка Петкова оттегля разрешение от 3 февруари 2016 г. за търсене на строителни материали в площта „Гората“, разположена в землището на с. Лозен, Столична община.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Решението на министъра е мотивирано от силното обществено напрежение по повод на издаденото разрешение, както и от приетия от Столичния общински съвет на 25 февруари годишен план за паша.

Този план се разработва и приема ежегодно във връзка с Програмата за развитие на селските райони и цели дългосрочно опазване на пасища, мери и ливади, опазване на биологичното разнообразие, с цел ефективното използване на финансовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието.

Срещу разрешението са подадени две жалби, по които е образувано административно дело във Върховния административен съд.

Видно е от материалите по делото, че голяма част от земите, попадащи в границите на проучвателната площ, са земеделски, с начин на трайно ползване „пасища и мери“, отбелязват от Министерството на енергетиката.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: