pixel

Опазване на ресурсите и по-малко въглеродни емисии. Как?

Liebherr

Като един от най-големите производители на строителни машини, компанията Liebherr работи върху решения за намаляване на емисиите през целия жизнен цикъл на своите машини. В рамките на специална програма на компанията, използваните компоненти от земекопни машини и машини за обработка на материали се преработват в нови части. Това спестява не само разходи, но и ценни ресурси и енергия, което може да намали въглеродния отпечатък.

Liebherr непрекъснато разширява програмата си за преработка и освен резервни компоненти, предлага и допълнителни довършителни дейности. Използваните компоненти от земекопни машини и машини за обработка на материали на фирмата се обновяват според индустриалните стандарти за втори живот. Този подход запазва (първичните) суровини, спестява емисиите от добива им и по този начин допринася за опазването на климата. При така наречените компоненти за замяна клиентът получава възстановените части в съответствие с най-новите технически стандарти и с гаранция  OEM (Original Equipment Manufacturer). Старите части първо се почистват и проверяват. Извършват се важни функционални тестове и тестове за пригодност при по-нататъшната им употреба.

Liebherr

За да се гарантира качеството на новата част, всички износващи се елементи се сменят по време на повторното сглобяване и се тестват според протоколите на OEM. Ако даден компонент не отговаря на спецификациите, той се преработва. След финалното боядисване машинните елементи са готови за нов живот и следваща употреба.

Резервните компоненти могат да бъдат поръчани по всяко време от MyLiebherr или от отговорния сервизен партньор.

Снимки: Liebherr

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: