pixel

34% повече приходи спрямо 2010г. от концесиите за добив на подземни богатства

добив

Източник: cross.bg

Над 63 млн. лв. са приходите от концесиите за добив на подземни богатства през 2011 г. , което е с 16 069 817 лв. или 34% повече спрямо 2010 г. Отчисленията към общините са 23 907 378 лв. – над два пъти повече в сравнение с предходната година. Тогава преведените по сметки на общините средства от концесии са били 11 184 577 лв.

Към 31.12.2011 г. на територията на България действат общо 382 концесии за добив на подземни богатства – строителни и скално-облицовъчни материали, метални и неметални полезни изкопаеми, индустриални минерали, твърди горива, нефт и газ. Според обобщения доклад на комисиите за контрол върху концесионните договори, 33 от тях са сключени в периода от 1 март до края на миналата година.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: