pixel

Наши строители стъпват на пазара в Средна Азия

строителство

Водят се разговори български фирми да участват в търгове за големи проекти в Казахстан, Таджикистан и други страни от Средна Азия и държавата ще ги подкрепи в навлизането на тези пазари. Това съобщи вчера по време на строителен форум в София вицепремиерът Даниела Бобева.

Според нея основен проблем у нас е неплащането и неиздължаването от държавата, довело до сериозна криза в строителния бранш.

Сред мерките за подобряване на бизнес средата на правителството вицепремиерът открои това, че държавата е започнала да се издължава на фирмите. Бобева посочи, че значителна част от тези плащания са насочени към строителния сектор, особено по средства по обществени поръчки.

Вицепремиерът припомни, че принципът ­ до 30 дни плащане, е залегнал в програмата на правителството и се опитва да спазва този срок. Тя каза, че ще има промени в Закона за ДДС по отношение на малките фирми и добави, че проектът на закона е на сайта на МФ. Тя изрази надежда тази мярка да намали междуфирмената задлъжнялост и да мотивира малките фирми да излязат от сивия сектор.

Друга политика на правителството в подкрепа на бизнеса е намаляването на административната тежест ­ тази за хората и за фирмите, припомни вицепремиерът. По думите є това е важен фактор, който ще ускори строителството и още следващата година се очаква да има реален ефект.

Подкрепяща деловите среди е промяната на ЗОП, каза Бобева и допълни, че почти всички предложения на Камарата на строителите са включени в законопроекта. „Правната рамка на обществените поръчки предстои да бъде радикално преосмислена”, съобщи още тя. „Всеки сектор е специфичен и по-нататък би трябвало тази специфика  да се отчете в обществените  поръчки допълни Бобева. Тя информира, че следващата година ще се обсъди концептуално нова схема за обществените поръчки, която да е свързана и с транспонирането на новите евродирективи.

„Важен фактор за развитието на строителство са и строителните материали”, отбеляза вицепремиерът. Тя съобщи, че по кариерните материали ще има нова стратегия, засилен контрол върху концесионните режими и е възложен секторен анализ на БАН, като целта е да се гарантира устойчив растеж в този сектор.

„Една от областите, в които правителство активно работи в международните финансови институции, която ще разкрие пространство за строителния бизнес, е енергийната ефективност”, каза още Бобева.

Източник: monitor.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: