pixel

Мрежовият паритет за ВЕИ става реалност през следващите години

вятърна

Цената на енергията от наземни вятърни централи и водноелектрически системи вече е конкурентна на тази на въглищата и природния газ, като се очаква цените да паднат още при другите технологии за възобновяема енергия.

Проучване на Световния енергиен съвет (WEC) и Bloomberg New Energy Finance (BNEF) е установило, че докато електроенергията от изкопаеми горива съставлява почти две трети от световното производство на енергия, нетните инвестиции във възобновяеми мощности изпреварват традиционните методи на генерация, което води до икономии от мащаба и технически подобрения. А това поставя натиск за намаляване на разходите за чисти енергийни технологии.

Според проучването, инвестициите в чиста енергия инвестиции са нараснали седем пъти между 2004 г. и 2011 г. Миналата година общо 228 млрд. долара са „налети“ във възобновяеми технологии в световен мащаб – в сравнение с 148 млрд. долара за допълнителни мощности, базирани на изкопаеми горива.

Тази тенденция се очаква да продължи, при което глобалният дял на възобновяермите технологии ще се увеличи от около 23 на сто през 2010 г. до около 34 на сто през 2030 г. През това време делът на изкопаемите горива ще се понижи до 40-45 на сто.

Изследването показва още, че разходите за по-зрелите чисти енергийни технологии са приблизително равни на тези на традиционните източници, когато са разположени в добри локации и в рамките на по-установени инвестиционни пейзажи.

Цените на слънчевата фотоволтаична енергия и наземните вятърни инсталации са паднали драстично, тъй като правителствата са помогнали за развитието им чрез финансова подкрепа. Това от своя страна насърчава бързото разгръщане, снижаване на производствените разходи и повишаване на ефективността на производството.

“Въпреки че цената на енергията от възобновяеми източници остава високa в сравнение с tazi na изкопаемите горива в повечето контексти, разходите за повечето технологии, особено за слънчевите фотоволтаични системи, спадат според мащабите на производство“, казва д-р Кристоф Фрай, генерален секретар на WEC. „При такъв растеж мрежовият паритет ще се превърне в реалност през следващите години. Въпреки това, като се имат предвид относително високата цена на системите за съхранение и необходимостта от резервно захранване, ще бъде от първостепенно значение за страните да поддържат диверсифициран енергиен микс и да преодоляват инфраструктурните затруднения“.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: