pixel

„Mислещи“ пешеходни светлини ще оптимизират времето за изчакване

streetcrossing

Вече има много светофари с бутон, които обаче имат закъснение за превключване след натискане, което е досадно за много пешеходци. Резултатът – много хора често не изчакват зелената фаза, а преминават в другата посока или пресичат на червено. Понякога бутоните биват натискани само за забавление от преминаващи покрай тях хора, с което причиняват проблеми на автомобилистите, които трябва да спрат на кръстовището, въпреки че никой не пресича улицата.

Така през последните три години изследователи от техническия университет в Грац, Австрия са разработили нова система за светофари, която осигурява повече комфорт. Базираната на камери система разпознава намерението на пешеходците да преминат пътя и автоматично инициира зелената фаза. В допълнение, тази система проправя път за по-нататъшна оптимизация на трафика, и така при наличието на по-големи групи хора зелената фаза може да бъде удължена автоматично, тъй като им е необходимо повече време за пресичане на пътя, а когато хората напуснат зоната на изчакване преждевременно, това също ще се съобщава на светофара. Така няма да се инициира зелена фаза и няма да има излишно време за изчакване за моторизирания трафик.

streetcrossing

Централният елемент на системата за светофари е камера, монтирана на светофара. Докато стандартните индустриални решения имат обхват от само 2 x 3 метра, тази система ще може да засича всички лица в зона от 8 x 6 метра. На системата ще отнема само една секунда, за да направи първоначална оценка на намерението на пешеходеца и ще дава надеждна прогноза само след две секунди.

Разработката продължава няколко години, тъй като хардуерът трябва да бъде достатъчно голям за мощен локален компютър, но възможно най-компактен, за да се помести в кутията на светофара. В допълнение, програмата е оборудвана и със система за мониторинг на съоръжението, която своевременно отчита грешки. Системата е проектирана да работи денонощно, дори и в тежки условия, и да се справя с пикове на напрежението и спиране на захранването. Следващата стъпка е внедряване на тази система в градската зона на Виена и се очаква тя да бъде поставена на избрани места до края на 2020 г.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: