pixel

Метална фасада с функции за добив на соларна енергия

HTWK

Изследователският проект „Фасада на бъдещето“ на университета за приложни науки HTWK в Лайпциг, който е завършен през есента на 2022 г., демонстрира алтернативен подход за свързване на опазването на климата и енергийната и ресурсната ефективност в строителната индустрия. Интегрирането на соларни топлинни системи във фасадата има голям потенциал за извличане на слънчева енергия, който досега остава до голяма степен неизползван.

Въпреки че проучване на изследователския Институт Лайбниц за екологично регионално развитие (IÖR) показва, че общо 12 000 квадратни километра фасадна площ в Германия може да се използва за слънчева енергия, все още не съществуват архитектурно усъвършенствани соларно-термични фасадни елементи. Комбинацията от соларни топлинни системи върху фасадите в центъра на града и фотоволтаици на покривите може да се използва за подгряване на вода, отопление и охлаждане.

Иновации

Иновацията на проекта се състои в новата структура на модулите и избраната производствена технология. Докато конвенционалните колектори винаги са визуално разпознаваеми по стъклото и тъмносинята абсорбираща повърхност, с помощта на моно панели, изработени от метал, може да се създаде по-комплексен външен вид.

HTWK

Освен това тези фасадни елементи са проектирани така, че да могат да се рециклират почти изцяло и да не се налага да се комбинират с други материали или да се лепят. Иновация представлява и избраната производствена технология за формоване на листов материал за производство на сложни компоненти в малки количества. Тук се създават сложни геометрични форми с помощта на въртящ се дорник и външна матрица. Техниката на формоване е особено подходяща за сложни индивидуални проекти.

За да се обединят различните области на архитектурата, машиностроенето, металните конструкции и слънчевата топлинна енергия, Германската федерация на асоциациите за индустриални изследвания (AiF) и Изследователската асоциация за приложения на стоманата (FOSTA) инициираха международен проект с участието на Лайпцигския университет за приложни науки (HTWK), Института за металорежещи машини и технологии за формоване (IWU) и CRM Group от Белгия. По този начин беше създаден набор от разнообразно ноу-хау за изпълнението на проекта.

Снимки: HTWK

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: