pixel

Ел Джи електроникс България ТП

LG Electronics Bulgaria – Цялостни решения в областта на климатизацията, вентилацията и сградните управления. Представяне на най-новите тенденции и технологии. Фокус върху енергоспестяващи и възобновяеми източници. Безплатно обучение за специалисти в новооткритата LG Air-conditioning Аcademy.

Прочетете също: