pixel

Калкулатори за оценка на жизнения цикъл за строителни проекти

Infra Suisse

Infra Suisse разработи нов инструмент, с който компании, предприемачи и проектанти могат да определят баланса на замърсяването с CO2 и точките на въздействие върху околната среда (UBP) на строителните проекти. Според индустриалната асоциация, „ECO2nstruct“ има за цел да допринесе за нарастващото търсене на екологични критерии в обществените търгове.

Инструментът е реализиран съвместно със строителни компании, клиенти и други партньори от областта на научните изследвания и образованието, съобщиха от Браншовата асоциация на компаниите за инфраструктурно строителство. „ECO2nstruct“ дава възможност за изчисляване на емисиите на парникови газове и точките на въздействие върху околната среда на различни строителни материали като асфалт, бетон, метал и дърво.

Платформата позволява сравняване и оптимизиране на строителни материали, консумативи, строителни машини и оборудване. Според Браншовата асоциация, след успешната пилотна фаза, софтуерът вече е готов за широко използване и се предлага на немски, френски, италиански и английски език.

Тъй като въздействието върху околната среда на строителните проекти не възниква само по време на изпълнението им, от съществено значение е оценката на използваните материали, машини и процеси да се извършва през всички фази на проекта. Инструментът ви позволява да анализирате още във фазата на планиране къде могат да бъдат повлияни екологичните въздействия на проекта.

Снимка: Pixabay

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: