pixel

Какво показва проучване на рециклирането на гипс?

FH Münster - Michelle Liedtke

Трудно е да си представим строителната индустрия без гипс, а секторът потребява около 10 милиона тона всяка година. За да се избегне недостигът на суровини, в бъдеще гипсът трябва да се рециклира. Докторант от Университета за приложни науки в Мюнстер изследва цялостното рециклиране на гипсокартона.

Войчех Валица изследва възможността за рециклиране на гипсокартон в докторската си дисертация в катедрата по строително инженерство в Университета за приложни науки в Мюнстер в Института за инфраструктура – вода – ресурси – околна среда (IWARU). Заедно със своя партньор Lindner NORIT GmbH & Co. KG, докторантът проверява дали компонентите на гипсокартона (гипс и хартия) могат да бъдат рециклирани за производството на гипсофазерни плоскости.

Бъдещето на гипса е ясно

Около половината от необходимия гипс в момента се добива в кариери. Другата половина идва от производството на електроенергия от лигнит. В електроцентралите, или по-точно в инсталациите за десулфуризация на димните газове, при пречистването на димните газове се получава така нареченият FGD гипс.

„Този ​​източник на суровини ще изчезне, ако електроцентралите, работещи с въглища, бъдат спрени в обозримо бъдеще. Гипсът става все по-оскъден, цената му се увеличава”, обяснява Валица. „Досега рециклирането на гипс беше пренебрегвано, защото имаше достатъчна наличност и отпадъците, съдържащи гипс, можеха да се изхвърлят евтино. В момента само около 5 до 10% от отпадъците, съдържащи гипс, се рециклират.” Останалите се озовават в сметища у нас и в чужбина. Всяка година се генерират около 600 000 тона отпадъци, съдържащи гипс, като около половината от тях могат да бъдат рециклирани.

gypsum

Гипсокартонът е на фокус

Гипсокартонът често се използва в строителството на сгради – гипсова сърцевина, обвита с хартия. При досегашното рециклиране гипсовата фракция може да се рециклира, но върху картона остава гипс. Поради това хартиената промишленост не може да използва картона и остатъците от него обикновено се изгарят. „В моята докторска работа изследвам процес, който позволява рециклирането на цели панели. При това проверявам какво влияние оказват рециклираните материали върху качеството на продукта, тоест върху гипсофазерната плоскост“, обяснява инженерът. За тази цел Валица работи съвместно с компанията Lindner, един от двамата партньори на изследователския колеж Verbund.NRW.

Сътрудничество с фирма Lindner

Lindner произвежда пробно гипсофазерните плоскости, използвайки различни изходни материали. Процесът на рециклиране влияе ли на качеството на материала и могат ли панелите да се рециклират многократно? „За да може гипсът да бъде оформен отново, първо трябва да се отстрани водата от него. За да направите това, той трябва да бъде калциниран, тоест изсушен при висока температура. Досега съвместното сушене на гипс и хартия е малко проучено.”

„Това, което особено много ми харесва в докторантурата, е актуалността на темата, както и практическото значение и по този начин възможността да се даде конкретен принос за опазването на ресурсите.“ Защото от Lindner биха искали в бъдеще да използват процеса на рециклиране в голям мащаб, а изследването на Валица осигурява основа за вземане на решения за бъдещата посока на развитие на компанията.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: